Spring til indhold

Forældrebestyrelser

Her kan du læse om daginstitutionernes vedtægter i forældrebestyrelserne og gældende lovgivning på dagtilbudsområdet.

Lov og vedtægter vedrørende forældrebestyrelser

Alle dagtilbudsdistrikter skal ifølge dagtilbudsloven nedsætte en forældrevalgt bestyrelse.

Styrelsesvedtægterne bestemmer hvilke principper en forældrebestyrelse skal arbejde ud fra.

Styrelsesvedtægter for dagtilbud

Udvalget for Børn har besluttet, at der skal vælges et forældreråd i alle børnehuse og i dagplejen. Hvis du vil vide mere om arbejdet i forældrebestyrelser og forældreråd, kan du henvende dig til lederen i dit børnehus, som også kan fortælle dig mere om valgprocedurerne.

Forretningsorden for forældrerådFeedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen