Spring til indhold

Pædagogisk læreplan

I Dagtilbud Holbæk By vil vi arbejde i en fælles retning for vores børns læring og udvikling. Det gør vi gennem en række læringsmål, som realiseres gennem vores pædagogiske læreplan.

Fælles retning for hele området 

Den 1. august 2016 blev dagtilbuds- og skoledistrikterne Isefjord og Sofielund til et samlet område kaldet Holbæk By. Derfor er vi lige nu i gang med at lave en fælles pædagogisk læreplan for alle børnehuse og dagplejen, som skal sikre sammenhæng og mulighed for tværgående sparring mellem personalerne.

I mellemtiden kan du se de gamle læreplaner her.

Læreplan 2015 for Distrikt Isefjord

Læreplan 2015 for Distrikt SofielundFeedback

Sidst opdateret

08.04.2019

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen