Spring til indhold

Pædagogisk læreplan

I Dagtilbud Holbæk By vil vi arbejde i en fælles retning for vores børns læring og udvikling. Det gør vi gennem en række læringsmål, som realiseres gennem vores pædagogiske læreplan.

Fælles retning for hele Dagtilbud Holbæk By

Den fælles pædagogisk læreplan for alle børnehuse og dagplejen skal sikre sammenhæng og mulighed for tværgående sparring mellem personalerne.

link

Se læreplanen for Dagtilbud Holbæk By her under.

Læreplan for Dagtilbud Holbæk ByFeedback

Sidst opdateret

30.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen