Lukkedage og fællespasning

I Holbæk Kommune har vi 19 lukkedage for dagtilbud og SFO primært i sommerferien. Få overblikket herunder.

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger

Holbæk Kommune har lukket i dagtilbud og SFO i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Juleaftensdag
  • Dagene mellem jul og nytår

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Dagtilbud og skoler i de fire områder tilbyder fællespasning på lukkedagene. Områdernes tilbud annonceres via Børn i Holbæk og Skoleintra.

Det kræver særlig tilmelding at benytte fællespasningen. Tilmelding sker via Børn i Holbæk/Skoleintra, og du får nærmere information forud for de enkelte lukkeperioder.

 

Lukkedage 2017 Datoer  Fællespasning 
Påske                                            10. - 12. april              Ja
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  26. maj  Ja
Grundlovsdag  5. juni  Nej
Uge 29 og 30  17. - 28. juli  Ja
Mellem jul og nytår  27. - 29. december  Ja

 

Lukkedage 2018 Datoer  Fællespasning 
Påske                                            26. - 28. marts              Ja
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  11. maj  Ja
Grundlovsdag  5. juni  Nej
Uge 29 og 30  16. - 27. juli  Ja
Juleaftensdag  24. december  Nej
Mellem jul og nytår  27. - 28. december  Ja

 

 Feedback

Sidst opdateret

24.10.2017

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen