Spring til indhold

Start i dagtilbud

Når dit barn skal starte i et børnehus eller i dagpleje, er der mange ting, der er værd at vide. Herunder kan du læse om dit barns opstart.

Når dit barn skal starte i dagtilbud

Når et barn skal starte i dagtilbud i Distrikt Holbæk By, følger børnehusene og dagplejen overordnet den samme procedure.

Tag på besøg inden du beslutter dig

Inden du beslutter sig for en pasningsløsning for dit barn, kan du kontakte de enkelte børnehuse og/eller dagplejen og aftale et besøg. For dagplejens vedkommende kan både de enkelte forældre og mødregrupper aftale besøg hos en dagplejer eller i legestuen. Dit barn er også velkommen til at deltage i besøg.

Tilmelding via NemPlads

Når du har besluttet dig for en pasningsløsning for dit barn, skal det tilmeldes via NemPlads.

Når barnet er tilmeldt, vil man som regel få tilsendt en invitation til en opstartssamtale og, for nogle børnehuses vedkommende, en velkomstpjece.

Ved opstartssamtalen deltager én eller flere voksne fra det børnehus eller den dagpleje, der vil være tilknyttet barnet til daglig.

Der vil blive spurgt ind til barnet og barnets vaner og behov i forhold til spisning, søvn mm. Der vil også blive spurgt ind til, om dit barn særlige behov og/eller særlige hensyn, der skal tages.

Du får mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er noget, du ønsker at få mere information om, eller hvis der er noget, du er i tvivl om.

I nogle tilfælde vil man blive bedt om at udfylde et kartotekskort med forskellige oplysninger om barnet og oplysninger om kontaktpersoner mm. Under alle omstændigheder skal kartotekskortet samt stamkortet i Børn i Holbæk udfyldes inden at dit barn starter i børnehuset eller dagplejen.

Det er vigtigt at med en åben og ærlig dialog ved opstartssamtalen, så I sammen kan lave en fornuftig forventningsafstemning og en optimal plan for indkøring.

Indkøringsfasen

Børn reagerer individuelt på nye omgivelser, nye ansigter og nye omgivelser. Derfor vil indkøringsfasen også være forskellig fra barn til barn, men man bør regne med ca. en uge. Vi anbefaler at barnet starter ud med nogle korte dage, og derefter stille og roligt vænnes til længere dage. Det er bedst, hvis du kan være tilstede med dit barn de første par dage for derefter at lade det være mere på egen hånd sammen med de nye børn og voksne.

Det er vigtigt med daglig dialog om, hvordan barnet reagerer i opstartsfasen, så indkøringsplanen kan blive justeret så hurtigt som muligt, hvis det bliver nødvendigt.

Efter nogle få måneder vil du blive inviteret til en opfølgningssamtale, hvor I taler om, hvordan opstarten er forløbet, og om hvordan dagligdagen kommer til at forløbe fremover.

Tal med os

Det er vigtigt med den daglige kommunikation såvel personligt som digitalt. Kommenter og stil spørgsmål, og giv ris og ros.

Ved skift fra dagpleje til børnehus vil proceduren være som ovenstående.

NemPlads

Børn i HolbækFeedback

Sidst opdateret

08.04.2019

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen