Spring til indhold

Vision

Om fælles vision, pædagogik og læringsnetværk i børnehuse og dagpleje i Dagtilbud Holbæk By.

Vision, pædagogik og læringsnetværk

Dagtilbud Holbæk By består af børnehusene, Bispehøjens Børnegård, Elverhøj, Eventyrlunden, Børnehuset Holbæk Have, Børnehuset Karensminde, Munkevængets Børnegård, Skovhuset, Slotsparkens Børnegård, Børnehuset Sofiehaven, Børnehuset Stormøllen, Søndre Børnehus, Villa Kulla og Dagplejen Holbæk By. Orø Børnehus indgår også i distriktet, men er en enhedsinstitution, som administrativt hører under Holbæk By Skole og derfor kun er omfattet af distriktets pædagogiske ledelse.

Distriktet er stort og havde pr. 1. august 2016 indskrevet 990 børn. Orø Børnehus indgår dog ikke i dette antal.

Pædagogisk praksis baseret på nyeste viden

Område Holbæk By er drevet af lysten til at udvikle og nytænke rammerne for, hvad det vil sige at være et dagtilbud. Ambitionen er at blive et højkvalitetsdagtilbud, som ikke blot baserer den pædagogiske praksis på den nyeste forskning, men som også forsøger at foregribe fremtidens udvikling i sine svar på, hvordan den pædagogiske praksis bedst befordrer børnenes trivsel og læring.

Udvikling af personalets kompetencer

Forskning i dagtilbuds betydning for børns trivsel og udvikling peger enstemmigt på, at dagtilbud kan være den mest betydningsfulde del af barnets samlede uddannelsesforløb, hvis de normeringsmæssige rammer er på plads, og personalet har den nødvendige viden om, hvordan man bedst understøtter børns læring og trivsel. Derfor har distriktet som helhed fokuseret på at udvikle kompetencerne hos det pædagogiske personale, og satsningen har båret frugt. Det kan vi se på de tilsynsrapporter vi modtager. Vi er ikke i mål med vores udvikling, men vi er godt på vej og håbet er, at de første børnehuse kan betegnes som højkvalitetsdagtilbud om to til tre år.

Forældresamarbejdet

Vi ønsker et godt og tæt samarbejde med forældrene. Først og fremmest skal samarbejdet centreres om det enkelte barn. Det er den del af samarbejdet, som tænkningen om at blive højkvalitetsdagtilbud indeholder. Vi ønsker også, at samarbejdet med forældrene opleves som et bredere samarbejde.

Vi har i bestyrelsen arbejdet med spørgsmålet, ""Hvad hvis vi var Danmarks første private distrikt?"". Det er ikke forløberen for en løsrivelsesbevægelse, men et forsøg på at få forældrenes ønsker og behov mere på banen.

Hvad tænker forældre om forholdet mellem normering og lukkedage? Hvad med madordninger? Skal vi satse mere på egenproduktion i de enkelte børnehuse? Når vi skal bygge nye børnehuse i byen, skal det så være små børnehuse eller er der flere fordele ved de større børnehuse? Hvad med åbningstider? Kan børnehusene have forskellige åbningstider?

Samarbejdet i forældrerådene i de enkelte børnehuse skal også bære præg af det samme ønske om at kombinere en høj faglighed med en fleksibilitet i forhold til forældreønsker.

Samarbejdet mellem dagtilbud og skole

Et af formålene med etableringen af en områdestruktur er at imødekomme behovet for et tættere samarbejde mellem skole og dagtilbud. Vi er allerede nået langt i samarbejdet. Vi arbejder nu hen imod fælles læreplaner for daginstitutionernes storegrupper og indskolingen. Vi er på vej mod et fælles børne- og læringssyn, og vi arbejder også hen imod fælles handleplaner mellem dagtilbud og skole, så vi bedst muligt sikrer, at alle børn får så god en overgang til skole som muligt. En fælles handleplan kan eksempelvis betyde, at en pædagog fra dagtilbud følger med op på skolen i de første dage, hvis en eller flere elever skønnes at have behov for det.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen