Spring til indhold

Vision

Om fælles vision, pædagogik og læringsnetværk i børnehuse og dagpleje i Dagtilbud Holbæk By.

Vision og pædagogisk fundament

Dagtilbud Holbæk By består af børnehusene: Bispehøjens Børnegård, Elverhøj, Eventyrlunden, Børnehuset Holbæk Have, Børnehuset Karensminde, Ny Munkevænget, Skovhuset, Slotsparkens Børnegård, Børnehuset Sofiehaven, Søndre Børnehus, Villa Kulla og Dagplejen Holbæk By.

Orø Børnehus indgår også i området, men er en enhedsinstitution, som administrativt og ledelsesmæssigt hører under Absalonskolen og derfor kun er omfattet af områdets pædagogiske ledelse.

Pædagogisk praksis baseret på nyeste viden

Holbæk By Dagtilbud er drevet af lysten til at udvikle og nytænke rammerne for, hvad det vil sige at være et dagtilbud. Ambitionen er at blive et højkvalitetsdagtilbud, som ikke blot baserer den pædagogiske praksis på den nyeste forskning, men som også forsøger at foregribe fremtidens udvikling i sine svar på, hvordan den pædagogiske praksis bedst befordrer børnenes trivsel og læring.

Udvikling af personalets kompetencer

Et godt liv starter med et godt børneliv. Det er i de første år, at børnene lærer at danne venskaber og løse konflikter, og hvor små og store oplevelser i hverdagen er kilde til udvikling. Vores dagplejere, vuggestuer og børnehaver er derfor en vigtig del af børnefamiliernes hverdag, og gode dagtilbud gør en forskel. De medvirker til, at vores børn trives, lærer og udvikler sig, og de har derfor betydning for børnenes muligheder senere i livet.

Forskning i dagtilbuds betydning for børns trivsel og udvikling peger enstemmigt på, at dagtilbud kan være den mest betydningsfulde del af barnets samlede uddannelsesforløb, hvis de normeringsmæssige rammer er på plads, og personalet har den nødvendige viden om, hvordan man bedst understøtter børns læring og trivsel. Derfor har området fokuseret på at udvikle kompetencerne hos det pædagogiske personale, og satsningen har båret frugt. Det kan vi se på de tilsynsrapporter, vi modtager, og evaluering af de pædagogiske læreplaner. Vi er ikke i mål med vores udvikling, men vi er godt på vej.

Forældresamarbejdet

Vi ønsker et godt og tæt samarbejde med forældrene. Først og fremmest skal samarbejdet centreres om det enkelte barn. Det er den del af samarbejdet, som tænkningen om at blive højkvalitetsdagtilbud indeholder. Vi ønsker også, at samarbejdet med forældrene opleves som et bredere samarbejde.

Engagementet i områdebestyrelsen har stor betydning i forhold til fortsat at udvikle det pædagogiske arbejde i dagplejen og børnehusene i Holbæk By Dagtilbud. Bestyrelsen har en vigtig rolle i at repræsentere den samlede forældregruppe og stille nysgerrige spørgsmål.

Du har som forælder mulighed for at blive inddraget på to niveauer via:

  • Områdebestyrelsen Holbæk By Dagtilbud
  • Forældrerådet i dagplejen eller børnehuset hvor dit barn har plads

Formålet med forældreråd og bestyrelse er at:

  • Styrke udvikling og trivsel for alle børn, der er indskrevet i vores dagpleje og børnehuse
  • Styrke dialogen og samarbejdet mellem den øvrige forældregruppe, medarbejdere og ledelse.
  • Et samarbejde der bærer præg af et ønske om at kombinere høj faglighed med en fleksibilitet i forhold til forældreønsker.


Feedback

Sidst opdateret

30.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen