Sprogvurdering

I løbet af det næste år vil alle 3-årige børn få en sprogvurdering for at styrke det enkelte barns tale- og kommunikationsevner.

Sprogvurdering af børn i dagtilbud

Personalet har tidligere vurderet om dit barn er i sproglige, adfærdsmæssige eller andre vanskeligheder, som gør at dit barn kan have behov for støtte.

I det kommende år vil alle 3-årige børn blive sprogvurderet. Det gør vi, da vi er blevet opmærksomme på, at vi i Holbæk Kommune har et større anstal børn med sproglige vanskeligheder end gennemsittet i resten af landet. 

Undersøgelsen indikerer, at børnehuse og dagplejen skal have endnu mere fokus på børnenes sproglige udvikling og en optimering af effekten, når der tages udgangspunkt i resultaterne af de sprogvurderinger, der er foretaget til kvalitetsrapporten 2014. Vi må derfor kigge nærmere på, hvordan udbyttet af de sproglige indsatser kan optimeres. 

Det første skridt er at afdække hvor behovet for at styrke de sproglige indsatser er størt. Det gør vi som nævnt ved at sprogvurdere alle 3 årige, hvorefter vi kan arbejde mere målrettet med de sproglige indsatser og sprogmiljøer i de enkelte børnehuse og i dagplejen.

Alle forældre vil modtage besked om barnets spogvurdering og mere information om, hvordan vi vurderer, og hvilken rolle du som forældre har. I Holbæk Kommune vægter vi et godt samarbejde mellem familier og dagtilbud - derfor ser vi sproglig udvikling af alle børn som et fælles anlæggende.  

Forældre kan ønske en vurdering 

Du kan også som forældre selv bede om, at dit barn bliver sprogvurderet, hvis du har en bekymring for dit barns sprogudvikling. Som forældre har du pligt til at lade dit barn deltage i en sprogvurdering, hvis der vurderes at være behov for det.

Hvorfor sprogvurdering?

Sproget er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget er med til at give dit barn adgang til leg med andre børn. Sproget hjælper også barnet til at forstå verdenen og til at sætte ord på ting, oplevelser og følelser. Sproget er en vigtig del af fundamentet for at kunne lære noget nyt. Den tidlige sprogudvikling har stor betydning for den senere sprog- og læseindlæring. Det er derfor vigtigt, at både forældre og pædagoger er opmærksomme på det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere om sprogvurdering hos SprogpakkenFeedback

Sidst opdateret

02.12.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen