Sprogvurdering

Sprogvurdering af børn i dagtilbud

Ifølge dagtilbudsloven er det dit barns daginstitution som vurderer, om dit tre-årige barn har brug for en sprogvurdering.

I Holbæk Kommune sprogvurderer vi alle tre-årige børn. Det gør vi, da vi er blevet opmærksomme på, at vi sammenlignet med resten af landet har flere børn med sproglige vanskeligheder. 

Udbyttet af de sproglige indsatser

Undersøgelsen indikerer, at børnehusene og dagplejen skal have endnu mere fokus på børnenes sproglige udvikling og på en optimering af effekten, når der tages udgangspunkt i resultaterne af de sprogvurderinger, der er foretaget til kvalitetsrapporten 2014. Vi må derfor kigge nærmere på, hvordan udbyttet af de sproglige indsatser kan optimeres. 

Mere målrettede indsatser

Det første skridt er at afdække, hvor behovet for at styrke de sproglige indsatser er størst. Det gør vi som nævnt ved at sprogvurdere alle tre-årige, hvorefter vi kan arbejde mere målrettet med de sproglige indsatser og sprogmiljøer i de enkelte børnehuse og i dagplejen.

Alle forældre vil modtage besked om deres barns sprogvurdering og information om, hvordan vi vurderer, og hvilken rolle man som forælder har. I Holbæk vægter vi et godt samarbejde mellem familier og dagtilbud. Derfor ser vi sproglig udvikling af alle børn som et fælles anliggende.  

Forældre kan ønske en vurdering 

Man kan som forælder også selv bede om, at ens barn bliver sprogvurderet, hvis man har en bekymring for sit barns sprogudvikling. Som forældre har man pligt til at lade sit barn deltage i en sprogvurdering, hvis der vurderes at være behov for det.

Hvorfor sprogvurdering?

Sproget er et af de vigtigste former for kommunikation mellem mennesker. Sproget er med til at give barnet adgang til leg med andre børn. Sproget hjælper også barnet til at forstå verden og til at sætte ord på ting, oplevelser og følelser. Sproget er en vigtig forudsætning for at kunne lære noget nyt. Den tidlige sprogudvikling har stor betydning for den senere sprog- og læseindlæring. Det er derfor vigtigt, at både forældre og pædagoger er opmærksomme på det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere om sprogvurdering hos UVM

Senest opdateret 22-08-2023