Spring til indhold

Profil

Hos os er der plads til mangfoldighed og forskellighed. Det ses i aktiviteterne, der dels opstår spontant blandt børnene, og dels er tilrettelagt ud fra læringsmålene.

Om os, vores værdier og vores arbejde

Børnehuset Karensminde er en integreret institution med omkring 90 børn i alderen nul til seks år. Børnene er fordelt i seks grupper. Krummer og Spilopper, som er to vuggestuegrupper med de mindste vuggestuebørn, Mini-Børnehaven, som er en gruppe med de største vuggestuebørn og Sol, Måne og Stjerne, som er tre aldersintegrerede grupper med børnehavebørn.

I Børnehuset Karensminde har vi fokus på det hele menneske. Vi arbejder målrettet og fokuseret med børns trivsel, udvikling og læring. Der er læring i alle situationer og det har vi fokus på. Samtidigt skal det også være hyggeligt og sjovt at gå i vuggestue og børnehave. Livet er en leg – Leg er livet.

Da vi ligger i centrum af byen, synes vi det giver god mening, at vi bruger de tilbud, der er i byen. Det er vigtigt, at børn får mange forskellige oplevelser og lærer at begå sig i mange forskellige sammenhænge.

Projekter

I børnehuset arbejder vi hvert år i både mini-børnehave og børnehave med et projekt over flere uger, som munder ud i en form for optræden. Dette gør vi, fordi vi synes at det at være en del af noget større er vigtigt for børnene. At opleve at være vigtig for andre og at få lov til at vise det man har arbejdet med, er også elementer som vi har med som del af vores projekter.

Børnehaven

Vores børnehave er funktionsopdelt, og alle rum er derfor udnyttet til fulde. Der er lagt vægt på plads og rum til leg og fysisk udfoldelse, plads til at tumle og plads til ro og fordybelse.
Samarbejde

Vi bruger både inde og uderum i vores aktiviteter med børnene og lægger vægt på at arbejde på tværs af grupperne i huset til glæde for både børn og voksne.

Fælles i huset

På tværs af huset arbejder vi bl.a. med fri-for-mobberi, fordi vi synes, at alle skal synes det er dejligt at gå i vuggestue og børnehave. Vi taler om og øver os i at være gode venner, at kunne sige fra og at kunne hente hjælp.

Vi arbejder med de seks temaer fra læreplanerne, både i vores planlægning og i udviklingsplaner for det enkelte barn. Vi har særlig fokus på sprog, både i sprogtilegnelse og sprogudvikling allerede fra børnene begynder i huset og hele vejen til skolestart.

Medarbejderne

Medarbejderne i Børnehuset er meget engagerede, og flere af dem arbejder i deres fritid i vores støtteforening Karens Venner for at lave arrangementer for børnene og for at samle penge ind til huset. F.eks. har vi fået lavet en del ting på vores legeplads for penge, som Karens Venner har samlet ind.

Vi kan kendes på, at vi:

- Synes det skal være trygt og hyggeligt at komme i vuggestue/børnehave

- Arbejder målrettet med børnenes trivsel og læring

- Har gode traditioner i forbindelse med fastelavn, jul, m.m.

- Laver projekter med børnene – f.eks. teater

- Tager på koloni hvert år med hele børnehaven

- Bruger nærmiljøet

- Har morgensamling hver dag i grupperne

- Har fælles morgensang hver fjerde fredag

- Er ude hver dag

- Synes børnene skal have mange og forskellige oplevelser

- Laver mange kreative aktiviteter – synge, maler, modellerer osv.

- Prioriterer nærvær og omsorg

- Har fokus på gode samværsformer

Pædagogisk læreplan for område Holbæk By

Tilsynsrapport 2021

 Feedback

Sidst opdateret

02.02.2023

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen