Spring til indhold

Om os

Børnehuset Karensminde byder hjertelig velkommen til et børnevenligt miljø med masser af aktivitets- og udviklingsmuligheder.

Om Børnehuset Karensminde

Børnehuset Karensminde ligger i Distrikt Holbæk By i gåafstand til både parker, fjorden, stadion, fælleden og byens kulturelle tilbud som f.eks. bibliotek, teater, biograf m.m.

Vi har en skøn legeplads og mange muligheder for aktiviteter i nærmiljøet.

Børnehuset bygger på værdier som anerkendelse, selvstændighed, inklusion, ansvarlighed, tryghed og nærvær i samværet mellem både børn, medarbejdere og forældre.

Luk alle
Åben alle

Hos os er der plads til mangfoldighed og forskellighed. Det ses i aktiviteterne, der dels opstår spontant blandt børnene, og dels er tilrettelagt ud fra læringsmålene.

Om os, vores værdier og vores arbejde

Børnehuset Karensminde er en integreret institution med omkring 90 børn i alderen nul til seks år. Børnene er fordelt i seks grupper. Krummer og Spilopper, som er to vuggestuegrupper med de mindste vuggestuebørn, Mini-Børnehaven, som er en gruppe med de største vuggestuebørn og Sol, Måne og Stjerne, som er tre aldersintegrerede grupper med børnehavebørn.

I Børnehuset Karensminde har vi fokus på det hele menneske. Vi arbejder målrettet og fokuseret med børns trivsel, udvikling og læring. Der er læring i alle situationer og det har vi fokus på. Samtidigt skal det også være hyggeligt og sjovt at gå i vuggestue og børnehave. Livet er en leg – Leg er livet.

Da vi ligger i centrum af byen, synes vi det giver god mening, at vi bruger de tilbud, der er i byen. Det er vigtigt, at børn får mange forskellige oplevelser og lærer at begå sig i mange forskellige sammenhænge.

Projekter

I børnehuset arbejder vi hvert år i både mini-børnehave og børnehave med et projekt over flere uger, som munder ud i en form for optræden. Dette gør vi, fordi vi synes at det at være en del af noget større er vigtigt for børnene. At opleve at være vigtig for andre og at få lov til at vise det man har arbejdet med, er også elementer som vi har med som del af vores projekter.

Børnehaven

Vores børnehave er funktionsopdelt, og alle rum er derfor udnyttet til fulde. Der er lagt vægt på plads og rum til leg og fysisk udfoldelse, plads til at tumle og plads til ro og fordybelse.
Samarbejde

Vi bruger både inde og uderum i vores aktiviteter med børnene og lægger vægt på at arbejde på tværs af grupperne i huset til glæde for både børn og voksne.

Fælles i huset

På tværs af huset arbejder vi bl.a. med fri-for-mobberi, fordi vi synes, at alle skal synes det er dejligt at gå i vuggestue og børnehave. Vi taler om og øver os i at være gode venner, at kunne sige fra og at kunne hente hjælp.

Vi arbejder med de seks temaer fra læreplanerne, både i vores planlægning og i udviklingsplaner for det enkelte barn. Vi har særlig fokus på sprog, både i sprogtilegnelse og sprogudvikling allerede fra børnene begynder i huset og hele vejen til skolestart.

Medarbejderne

Medarbejderne i Børnehuset er meget engagerede, og flere af dem arbejder i deres fritid i vores støtteforening Karens Venner for at lave arrangementer for børnene og for at samle penge ind til huset. F.eks. har vi fået lavet en del ting på vores legeplads for penge, som Karens Venner har samlet ind.

Vi kan kendes på, at vi:

- Synes det skal være trygt og hyggeligt at komme i vuggestue/børnehave

- Arbejder målrettet med børnenes trivsel og læring

- Har gode traditioner i forbindelse med fastelavn, jul, m.m.

- Laver projekter med børnene – f.eks. teater

- Tager på koloni hvert år med hele børnehaven

- Bruger nærmiljøet

- Har morgensamling hver dag i grupperne

- Har fælles morgensang hver fjerde fredag

- Er ude hver dag

- Synes børnene skal have mange og forskellige oplevelser

- Laver mange kreative aktiviteter – synge, maler, modellerer osv.

- Prioriterer nærvær og omsorg

- Har fokus på gode samværsformer

Pædagogisk læreplan for område Holbæk By

Tilsynsrapport 2021

 

En af vores medarbejdere har sagt det så fint

”Det er vigtigt for mig, at gøre en forskel i børnenes liv. Det er ikke lige meget, hvem der kommer ind ad døren. Jeg vil børnene noget og vil betyde noget for dem.”

For os er det vigtigt, at børnene aldrig er i tvivl om, at vi er der for deres skyld.

 

Personalet

Personalegruppen består af 1 pædagogisk leder, 11 uddannede pædagoger, 8 pædagogmedhjælpere, 1 Pædagogisk assistent, 1 pædagogstuderende, 1 husassistent, samt 1 køkkenassistent.

 

Ledelse

Charlotte Cæcilia Boëtius - pædagogisk leder: 37 t.

 

Vuggestuen

Krummer:

To pædagoger, en pædagogisk assistent og en pædagogmedhjælper. 

Spilopper:

To pædagoger og to pædagogmedhjælpere. 

 

Minihaven

To pædagoger, to pædagogmedhjælpere og en pædagogstuderende. 

 

Børnehaven

Sol:

To pædagoger.

Måne:

En pædagog og en pædagogmedhjælper.

Stjerne:

En pædagog og en pædagogmedhjælper. 

Komet:

En pædagog og en pædagogmedhjælper.

Vi prioriterer forældresamarbejdet højt

Børnehuset er en vigtig del af børnenes liv, og det er derfor også vigtigt, at forældrene er engagerede i hverdagen og deltager i de arrangementer, der er i løbet af deres barns tid i huset.

Vi forventer derfor, at alle forældre deltager i forældresamtaler, forældremøder, samt de arrangementer der er for forældre og børn.

På Intra kan forældrene også følge med i børnenes dagligdag via dagbøgerne, og det er også her, alle nyhedsbreve og lign. bliver formidlet.

Forældresamtaler

En gang om året tilbydes alle forældre en samtale om deres barns almene udvikling og trivsel.
Samtalen foregår i børnehuset på en på forhånd aftalt dag og tid.

Ud over dette er forældre altid velkomne til at bede om en samtale, hvis de har brug for det.

Forældresamtaler foregår altid uden deltagelse af børn.

Forældresamarbejdet og deltagelse

En meget vigtig del af vores forældresamarbejde foregår via Intra. Hver dag skriver medarbejderne dagbog om dagens læring og aktiviteter og lægger billeder ud fra disse.
Det er også via Intra at der indkaldes til samtaler og arrangementer og udsendes tilmelding til ferier m.m.

Vi forventer, at alle forældre deltager i den årlige forældresamtale, forældremødet og de årlige forældrearrangementer som f.eks. børnehavens årlige projektfest.

Forældrerådet

Forældrerådet holder møder ca. fem-seks gange om året. Møderne afholdes op til møderne for områdebestyrelsen, således at dagsordenen kan gennemgås. 

Forældrerådets medlemmer, samt mødereferater kan ses på Intra.

Forældrerådet arbejder med aktiviteter som; Forældrekaffe, Legepladsdage, Arbejdsdage m.m.

Hvis du som forælder har lyst til at være en del af forældrerådet, er du meget velkommen.

Forældremøde

Vi afholder forældremøde en gang om året, og vi forventer at alle forældre deltager. Møderne har forskellige emner, alt efter hvad der rør sig.

Kolonimøde i børnehaven

Dette møde bliver holdt inden kolonien, og er for de forældre, som ikke før har haft børn med på koloni.

Fra børnehus til skole

Børnehuset samarbejder med Bjergmarkskolen, hvor der målrettet arbejdes på at skabe en god sammenhæng for børnene mellem deres børnehaveliv og skolestart. Bl.a. har vi hvert forår i samarbejde med Bjergmarkskolen et projekt om før-matematik for de kommende skolebørn.

Samtidig arbejdes der i læringsfællesskaber løbende på at skabe de bedste muligheder for børnene.

Læs mere om Bjergmarkskolen

Om åbningstider, lukkedage og fællespasning

Mandag 6.30 - 17.00

Tirsdag 6.30 - 17.00

Onsdag 6.30 - 17.00

Torsdag 6.30 - 17.00

Fredag 6.30 - 16.30

Børnehuset har lukkedage, som er besluttet fælles i Holbæk Kommune. På de fleste lukkedage er der mulighed for fællespasning i et børnehus i Holbæk.

Læs mere om lukkedage på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Om ferie og lukkedage

Årshjul og traditioner

Vi har mange årligt tilbagevendende aktiviteter. Nogle af dem følger årets gang. Det er f.eks.:

fælles morgensang

børnefødselsdage

fastelavnsfest

ture f.eks. teater, koncert, bibliotek, skov, strand, Nyvang m.m.

fællesspisning i grupperne (Vuggestuen)

mini-projekt (Mini-børnehaven)

sommerafslutning (Mini-børnehaven)

emneuger (Mini-børnehaven/Børnehaven)

projektfest (Børnehaven)

afslutning for Maxi-børnene (Børnehaven)

små-synger-sammen-dag (Hele huset)

koloni (Børnehaven)

Vi modtager både studerende og praktikanter

I børnehuset har vi mulighed for at modtage både pædagogstuderende og studerende, der er læser til pædagogisk assistent.

Med jævne mellemrum har vi også erhvervspraktikanter fra folkeskolerne, samt unge der kommer ud i praktik i forbindelse med forløb, der skal gøre dem klar til uddannelse.

Nogle er her hos os en uge, som f.eks. når vi har praktikanter fra folkeskolen. Andre er her i flere måneder, som f.eks. når vi har pædagogstuderende.

Praktikbeskrivelse for Børnehuset Karensminde

Hvad er Støtteforeningen Karens Venner

Støtteforeningen, Karens Venner, laver forskellige arrangementer og aktiviteter, der har som mål at samle penge ind til børnehuset, f.eks. til nye redskaber på legepladsen. Bl.a. har Karens Venner samlet 100.000 kr. ind til et halvt piratskib på legepladsen.

De fleste arrangementer er for børn og forældre. Det er f.eks. julearrangement, børnekoncerter, og lign. Men foreningen står også for salg af gruppebilleder af børnene, salg af dvd'er med optagelser af årets teaterforestilling, salg af is på Murerpladsen, og hvad vi ellers kan finde på.

Karens Venner blev for år tilbage startet af en gruppe forældre, men er siden overtaget af fem medarbejdere.Feedback

Sidst opdateret

21.11.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen