Spring til indhold

Forældresamarbejdet

Det er vigtigt for børnene, at deres forældre også føler sig velkomne hos os. Derfor vægter vi tillid og åbenhed i samarbejdet med forældrene højt.

Vi prioriterer forældresamarbejdet højt

Børnehuset er en vigtig del af børnenes liv, og det er derfor også vigtigt, at forældrene er engagerede i hverdagen og deltager i de arrangementer, der er i løbet af deres barns tid i huset.

Vi forventer derfor, at alle forældre deltager i forældresamtaler, forældremøder, samt de arrangementer der er for forældre og børn.

På Aula kan forældrene også følge med i børnenes dagligdag via dagbøgerne, og det er også her, alle nyhedsbreve og lign. bliver formidlet.

Forældresamtaler

En gang om året tilbydes alle forældre en samtale om deres barns almene udvikling og trivsel.
Samtalen foregår i børnehuset på en på forhånd aftalt dag og tid.

Ud over dette er forældre altid velkomne til at bede om en samtale, hvis de har brug for det.

Forældresamtaler foregår altid uden deltagelse af børn.

Forældresamarbejdet og deltagelse

En meget vigtig del af vores forældresamarbejde foregår via Aula. Hver dag skriver medarbejderne dagbog om dagens læring og aktiviteter og lægger billeder ud fra disse.
Det er også via Aula, at der indkaldes til samtaler og arrangementer og udsendes tilmelding til ferier m.m.

Vi forventer, at alle forældre deltager i den årlige forældresamtale, forældremødet og de årlige forældrearrangementer som f.eks. børnehavens årlige projektfest.

Forældrerådet

Forældrerådet holder møder ca. fem-seks gange om året. Møderne afholdes op til møderne for områdebestyrelsen, således at dagsordenen kan gennemgås. 

Forældrerådets medlemmer, samt mødereferater kan ses på Aula.

Forældrerådet arbejder med aktiviteter som; Forældrekaffe, Legepladsdage, Arbejdsdage m.m.

Hvis du som forælder har lyst til at være en del af forældrerådet, er du meget velkommen.

Forældremøde

Vi afholder forældremøde en gang om året, og vi forventer at alle forældre deltager. Møderne har forskellige emner, alt efter hvad der rør sig.

Kolonimøde i børnehaven

Dette møde bliver holdt inden kolonien, og er for de forældre, som ikke før har haft børn med på koloni.Feedback

Sidst opdateret

05.03.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen