Motorik og bevægelse

Børn og dagplejerne er hver dag fysisk aktive, og de udnytter ofte de omkringliggende grønne arealer eller legepladser i området.

Børn eksperimenterer og oplever med deres krop. Fysisk aktivitet skal være en lystbetonet, naturlig og integreret del af hverdagen. Erfaring viser, at børns evne til at indlære forbedres, hvis de er fysisk aktive. Samtidig styrkes og udvikles børns sociale kompetencer ligeledes gennem leg og aktivitet.

Vi har i dagplejen en bevægelsespraksis, der inkluderer alle børn, og som er på børnenes præmisser. Målet er, at børnene finder glæden, lysten og modet til at bevæge sig, så det bliver en naturlig del af børnenes fremtid.

Dagplejerne er hver dag fysisk aktive sammen med børnene. Således udfordres det enkelte barn med fysisk leg og motoriske bevægelsesaktivitet dagligt. Dette foregår såvel ude som inde. Skoven udforskes, legepladser besøges, sange synges og bevægelseslege leges. Aktiviteterne tager udgangspunkt i leg og fællesskab.

Motorikfolder

Senest opdateret 22-03-2024