Velkommen til Dagplejen Holbæk By

Om dagplejen

Dagplejen Holbæk By har ansat 24 dagplejere, to dagplejepædagoger, en pædagogisk leder og to assistenter til at varetage telefonen om morgenen ved sygdom af dagplejerne.

Ved opstart fortæller din dagplejer, hvordan dagligdagen er i dagplejehjemmet. I store træk vil det overordnede være ens i alle hjem, dog vil hvert hjem altid have sit eget særpræg, men hvor tryghed, nærvær, omsorg, spontanitet og fleksibilitet er dagplejens styrker.

Dagplejen har en åbningstid fra kl. 06.00 til kl. 18.00, og den enkelte dagplejer har individuel åbningstid, dog inden for en 48 timers ramme.

Dagplejerne går i legestue en gang om ugen ved Bispehøjen i Holbæk. Her er målet, at jeres barn lærer at være sammen med flere børn end i den almindelige hverdag hjemme i dagplejehjemmet. Desuden lærer barnet den dagplejer at kende, som barnet skal i gæstepleje hos, når jeres faste dagplejere har ferie.

Et godt tilbud til de mindste

Dagplejen tilbyder hjemlighed, nærhed og tryghed, og vi har masser af tid til det enkelte barn og barnets familie. I dagplejen vil det altid være den samme voksen, der er omkring dit barn. Det trygge miljø, som dagplejen kan tilbyde, er bl.a. godt for børn, der er født for tidligt, sensitive børn, børn der vokset op med traumatiske oplevelser m.m. Vi giver jeres barn den nærhed og omsorg, som er så vigtig for helt små børn.

Vi vægter den daglige dialog med jer forældre omkring jeres barns trivsel meget højt. Dagplejeren vil altid kunne fortælle jer om hvordan jeres barn har haft det i dagplejen. Vi kan altid drøfte eventuelle spørgsmål og de udfordringer, der helt naturligt er, når man er forældre.

Faglig profil

I Dagplejen Holbæk By stræber vi efter et højt fagligt niveau, hvor det tætte relationsarbejde, tidlig indsats og tryg tilknytning med udgangspunkt i Rikke Ydes bog ”Udviklende Øjeblikke” vægtes højt.

Vi arbejder vi med KIDS, som er et redskab til at evaluere og udvikle kvaliteten. Dette sammenholdt med den pædagogiske læreplan som fundament. Dagplejen har udarbejdet vores egen sprogkalender med fokusord, som er udgangspunkt for de lege og aktiviteter der foregår både hjemme og i legestuen.

Den seneste tilsynsrapport kan ses her under.

Tilsynsrapport for Dagplejen Holbæk By 2021

Pædagogisk læreplan for Dagtilbud Holbæk By

Læreplansevaluering - Dagplejen Holbæk By

Senest opdateret 22-03-2024