Spring til indhold

Velkommen til Dagplejen Holbæk By

Dagplejen Holbæk By har ansat 27 dagplejere, to dagplejepædagoger, en pædagogisk leder og en assistent til at passe telefonen om morgenen.

Om dagplejen

Ved opstart fortæller din dagplejer, hvordan dagligdagen er i dagplejehjemmet. I store træk vil det overordnede være ens i alle hjem, dog vil hvert hjem altid have sit eget særpræg, men hvor tryghed, nærvær, omsorg spontanitet og fleksibilitet er dagplejens styrker.

Dagplejen har en åbningstid fra kl. 06.00 til kl. 18.00, og den enkelte dagplejer har individuel åbningstid, dog inden for en 48 timers ramme.

Dagplejerne går i legestue en gang om ugen på Stormøllevej 9, 4300 Holbæk. Her lærer jeres barn at begå sig sammen med flere børn end i den almindelige hverdag hjemme i dagplejehjemmet. Endvidere lærer barnet den dagplejer at kende, som barnet skal i gæstepleje hos, når jeres faste dagplejere har ferie.

Profil

I Dagplejen Holbæk By vægter vi et højt fagligt niveau, hvor trivsel og læring er kerneopgaven.

Medarbejderne

Vores dagplejere er fordelt i hele Dagtilbudsdistrikt Holbæk By. Her kan du se hvilke dagplejere, der bor i nærheden af jer.

Forældresamarbejdet

Et godt samarbejde mellem forældre og dagpleje er vigtigt for barnets udvikling og trivsel.

Fra dagpleje til børnehus

I Dagtilbudsdistrikt Holbæk By har vi lavet en folder, der beskriver hvordan dit barn overgår fra dagpleje til børnehus, så det foregår på barnets præmisser.

Åbningstider

Dagplejens åbningstider varierer fra dagplejer til dagplejer. Den pædagogiske leder kan fortælle jer om åbningstiderne hos den enkelte dagplejer.

Årets gang

I Dagplejen Holbæk By har vi vores fælles faste traditioner. Her kan du få et indblik i nogle af dem.


Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen