Spring til indhold

Årets gang

I Dagplejen Holbæk By har vi vores fælles faste traditioner. Her kan du få et indblik i nogle af dem.

De faste traditioner

Fastelavn

Vi holder fælles fastelavns fest i legestuen, hvor vi er klædt ud og slår "katten af posen".

Dagplejens dag

Den anden onsdag i maj måned afholder vi 'Dagplejens Dag'. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed på landsplan, hvor alle dagplejere og børn afholder arrangementer. Det er forskellige temaer, der er overskriften fra år til år, eksempelvis 'prinsesse og prinsefest', 'sansefest', 'indianertema' mv. Det vigtige er, at vi er sammen børn og voksne, om en dejlig dag i fælleskabets tegn.

Udflugter

Alle dagplejere og børn tager mindst to gange årligt på en fælles heldagsudflugter, som enten kan gå til Naturskolen eller Strandparken, hvor der altid vil være planlagt flere aktiviteter og hvor børn og dagplejere er inddelt i grupper. Så spises der sammen og et af højdepunkterne er, når der soves til middag i enten telte eller på tæpper i græsset.
Derudover arrangerer de enkelte grupper en eller flere fællesture om året. Nogle sejler til Orø og besøger Orøstrands dyrepark. Andre besøger nærliggende Naturskole, Nyvang eller skov.
Småture forekommer meget hyppigt i dagplejehjemmene.

Julehygge

I december måned holder vi julehygge i grupperne.

Åbent hus for mødregrupper

En til to gange om året, holder vi åbent hus for forældre på barsel og andre interesserede. Vi afholder arrangementet hjemme hos den enkelte dagplejer. Her fortæller vi lidt om dagplejen og hvilke muligheder vi kan tilbyde. Vi byder på kaffe og hjemmebag. En god mulighed for at få kendskab til Dagplejen. 

Forældrekaffe

Fire gange årligt holder hver gruppe forældrekaffe i legestuen. Her er der desuden en mulighed for, at forældre kan blive præsenteret for evt. gæsteplejer.

Du kan følge os på dagplejens Facebookside.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen