Ferie og sygdom

Alt det vigtige om ferie, fridage og sygdom

Når barnet er sygt eller holder ferie og fridage, skal vi have besked, så vi kan fordele vores medarbejderressourcer bedst muligt.

Ferier og lukkedage

I må meget gerne give besked om, hvornår barnet holder ferie, så snart I ved det. Det gælder også uden for kommunens lukkedage. Det gør det nemmere for os at tilrettelægge personalets arbejdstider bedst muligt.

Ferier lukkedage og fællespasning

Sygdom

Når børn bliver syge er det ikke hensigtsmæssigt at de skal være i deres dagtilbud. Dels fordi de kan smitte andre, og dels af hensyn til deres egen tryghed og velbefindende.

Der kan være forskellige opfattelser af, hvornår et sygt barn må komme i dagtilbud igen. Derfor læner vi os op ad Sundhedsstyrelsen anbefalinger.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Senest opdateret 03-08-2024