Spring til indhold

Hverdagen

Vores hverdag er præget af en summen af aktiviteter, som skifter mellem at være tilrettelagt ud fra læreplanens læringsmål og at tage udgangspunkt i børnenes egne lege og ideer.

Alt det praktiske

Dagens rytme er vigtig for børnene. Det giver den genkendelighed og tryghed, som er udgangspunktet for børnenes lyst til at udforske og lære.

Hver dag har alle i huset morgensamling kl. 9.00. Her synger vi og taler om vejret, året og dagens aktiviteter.

Efter morgensamling er der forskellige aktiviteter med udgangspunkt i læringsmålene fra læreplanen.

Kl. 11.00 spiser vi. Både vuggestuebørnene og børnehavebørnene spiser deres medbragte madpakker.

Efter maden skal de små sove, og de store går ud og leger.

Kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad, og bagefter leger vi inde eller ude alt efter vejr og årstid.

Luk alle
Åben alle

Den bedst mulige start

Når nye børn begynder i børnehuset, aftales det individuelt hvordan det skal forløbe.

Vi oplever, at børn har forskellige behov, og forældre har forskellige muligheder i forhold til deres arbejdssituation. Vores medarbejdere har stor erfaring med planlægning af opstartsforløb, så det passer bedst muligt for den enkelte familie.

Vuggestuen

I vuggestuen bliver barnet tilknyttet en gruppe. I vuggestuen er der de to grupper, Spilopper og Krummer, for de mindste. Hver gruppe har tilknyttet fire faste voksne - to uddannede pædagoger og to medhjælpere.

Der er ofte samarbejde på tværs af grupperne eller mellem voksne fra forskellige grupper, der i forbindelse med ferie og sygdom er i andre grupper for at hjælpe.

For at gøre opstarten i vuggestuen så god som muligt for det enkelte barn, aftales forløbet med medarbejderne i gruppen.

Forældre skal, i god tid inden barnets start i huset, kontakte os og lave en aftale om en velkomstsamtale.

Minihaven

Minihaven er for de største vuggestuebørn. Børnene bliver flyttet ind i minihaven, efter hvordan flowet er i børnegrupperne med børn omkring toårsalderen. Børnene går i minihaven, indtil de kan flyttes ind i børnehaven.

I minihaven er der to uddannede pædagoger og to medhjælpere samt en pædagogstuderende. Børnetallet kan svinge, alt efter om det er vuggestuebørn eller børnehavebørn (børn over tre år), som er i gruppen.

Overgangen til og fra minihaven aftales individuelt for hvert enkelt barn. Samarbejdet på tværs i huset vil ofte gøre overgangen meget let for børnene.

Børnehaven

I Børnehaven vil barnet være sammen med en masse børn og voksne. For at have en tættere tilknytning til bestemte voksne, har vi delt børnehavebørnene op i fire grupper, Månegruppen, Stjernegruppen, Kometgruppen og Solgruppen. Dog har vi mange aktiviteter, som går på tværs af grupperne, både hvad angår børn og voksne. På den måde får alle voksne kendskab til alle børnene.

Barnet vil være tilknyttet én af grupperne sammen med ca. tretten andre børn i alle aldre. Til hver gruppe er knyttet to voksne – en pædagog og en pædagogmedhjælper.

Opstarten i børnehaven aftales individuelt, men da minihaven og børnehaven har et tæt samarbejde, vil det oftest være meget let for børnene at flytte.

Det er altid vigtigt at få sagt farvel til sit barn på en god måde. Sørg for at have tid til en god afsked om morgenen.

Hav også gerne lidt ekstra tid til at blive lidt i huset sammen med dit barn når du henter barnet om eftermiddagen.

Kom i god tid

Når barnet skal begynde i Børnehuset aftales aflevering og afhentning med de enkelte forældre.

Alle forældre skal bruge Aula til at tjekke ind og ud og til at skrive hvem der henter og hvornår.

Alle børn skal være afleveret inden kl. 9.00hvor vores morgensamling begynder. Kom i god tid, så I får sagt ordentlig farvel. Hvis I har brug for en voksen til at hjælpe, så skal I bare sige til.

Alt det vigtige om ferie, fridage og sygdom

Når dit barn holder fri og holder ferie

Af hensyn til vores planlægning er det vigtigt, at vi ved hvornår børnene holder ferie.

Børnehusets holdning er, at alle børn har brug for at holde ferie præcis ligesom voksne.

Giv altid besked, når dit barn holder fri eller ferie via Aula. I perioder hvor mange holder ferie (f.eks. vinterferien), vil tilmelding blive sendt ud via Aula.

Når personalet holder fri og holder ferie

Ved personalets ferier, sygdom og kurser vil der kun være vikar i meget begrænset omfang. Det er derfor vigtigt, at vi ved besked, når jeres barn ikke kommer i institutionen, og at I endvidere overholder den ferie, I har meddelt, da personalets mødeskema er tilrettelagt ud fra, hvor mange børn der er tilmeldt.

Om lukkedage og fællespasning

Hvis dit barn er blevet syg

Det er vigtigt at give børnehuset besked, hvis dit barn er blevet syg. Det er vigtigt for os at vide, hvor mange børn der kommer, og det kan være godt for os at kunne informere de andre forældre om eventuelt smitsomme sygdomme.

Giv altid besked via Aula.

Vejledninger om smitsomme sygdomme

Apotekets brochure om lus

Dagens måltider

Alle børn skal medbringe deres egen madpakke til frokost samt mad til om eftermiddagen. Den skal være pakket i madkassen sammen med formiddagsmaden/frokosten.
Alle børn skal medbringe en drikkedunk, som de kan drikke vand af i løbet af dagen.
Husk altid navn på madkasser og drikkedunke.

Morgenmad

Klokken 6.30 til 7.30 er børnene velkomne til at medbringe deres egen morgenmad, hvis de ikke har spist hjemmefra.

Formiddagsmad

Klokken ca. 9.30 spiser vuggestuebørnene deres medbragte formiddagsmad. Det kan være frugt, brød, grøntsager eller andet sundt.

Frokost

Alle børn i børnehuset skal have madpakker med hver dag.

Når vi tager på ture, skal børnene have tur-madpakker med. Det betyder madpakker i papir og pose med tydeligt navn på, og madder som er nemme at håndtere, f.eks. klapsammenmadder.

Eftermiddagsmad

Kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad. Det kan være frugt, brød, grøntsager eller andet sundt.

Om kost for småbørn

Hvis barnet har brug for en middagssøvn

Alle børn kan have brug for et hvil midt på dagen.
Vi aftaler med jer, hvordan det skal foregå med udgangspunkt i barnets behov.

Vuggestuen

De små følger deres egen rytme og kan sove ude i barnevogne, til de er omkring halvandet til to år.

De store sover i soverum i stabelsenge eller køjesenge fra omkring kl. 12.00.

De børn, der ikke sover til middag i Mini-børnehaven, går ind i børnehaven og leger, imens de andre sover.

Børnehaven

Hvis der er børn, som har brug for at sove til middag, er der mulighed for dette.

Børnene sover i soverum i vuggestuen sammen med de andre børn, der skal sove til middag. Det er en god idé at give børnene et sovedyr eller lignende med, hvis det kan gøre det lettere for dem at falde til ro.

Børnene sover normalt i en time til halvanden fra omkring kl. 12.00.

Vuggestuen

Omkring kl. 7.30 går børnene fra alrummet ud på stuerne.

Kl. 9.00 er der morgensamling i grupperne, hvor vi spiser frugt, synger og snakker om dagens gøremål. Børnene skal derfor være afleveret inden kl. 9.00, da det er forstyrrende for de børn, der er i gang, når der kommer nogen midt i det hele. Samtidig er det synd for det barn, der kommer midt i morgensamlingen, hvor der ikke er tid til at få sagt ordentlig farvel.

Kl. 9.30 til kl. 10.45 er der forskellige aktiviteter, som f.eks. kan være ture, legeplads eller aktiviteter indenfor.

Kl. 10.45 er det tid til at dække bord og spise madpakker. Børnene får vand til maden.

Når børnene er færdige med at spise, er der leg, historie og sang.

Børnene bliver skiftet, og omkring kl. 12.00 er det tid til en middagslur (Dog har de mindste deres egen rytme).

De voksne holder på skift pause mens børnene sover.

Kl. 14.00 begynder de første børn at stå op, og der er tid til hygge og øve sig i at tage tøj på. Efterhånden som børnene står op, spiser vi eftermiddagsmad.

Kl. 16.30 er der to medarbejdere tilbage, som lukker i alrummet.

Mandag til torsdag lukker børnehuset kl. 17.00 og fredag kl. 16.30.

Børnehaven

Kl. 9.00 holder vi morgensamling. Derefter er der gang forskellige aktiviteter og grupper.

Lidt i kl. 11.00 er det tid til at dække bord, så børnene kan få deres madpakke.  Spisningen foregår i vores spisestue, hvor børnene spiser i rul. For at sørge for ro, madkultur og spisehygge er der altid voksne, der sidder sammen med børnene.

Kl. 12.00 er det tid til, at de, som har brug for en middagslur, bliver lagt til at sove. De sover i vuggestuen sammen med de andre sovebørn.

Kl. 12.00 til 14.00 leger børnene ude de fleste dage. De voksne holder pause på skift.

Kl. 14.00 er det tid til at spise eftermiddagsmad. Det foregår på samme måde som frokosten og strækker sig ca. over en time til kl. 15.00.

Omkring kl. 16.15 går vi i alrummet, hvor vi lukker sammen.

Skiftetøjet er vigtigt

Hvert barn har et skab på badeværelset eller en kasse på garderobepladsen, hvor der er plads til forskelligt skiftetøj.

I kassen skal der ligge lidt forskelligt tøj passende til årstiden. Der skal være undertøj, strømper, bukser og bluse.
Der skal også være forskelligt overtøj og fodtøj, som f.eks. regntøj, overtrækstøj og gummistøvler.

Det er vigtigt at have orden på barnets garderobeplads.

Husk at skrive navn på alt.

Hold øje med, om dit barn har bleer nok

Forældre skal selv medbringe bleer til de børn, der har det behov. Aftal med personalet hvor de skal opbevares og tag gerne med til flere dage. Det er forældrenes ansvar at sørge for, at der hele tiden er bleer til rådighed. Der må gerne medbringes en pakke ad gangen.

fødselsdag

Fejring af fødselsdage

Vi vil meget gerne fejre dit barns fødselsdag i børnehuset eller komme hjem til jer på besøg.

Vi ønsker, at det skal være op til de enkelte forældre at bestemme, om der skal serveres eller medbringes noget til deres barns fødselsdag, og hvad det i så fald skal være. Dog ønsker vi en enkel servering, som meget gerne må være sund. Vi ser gerne, at der kun uddeles én enkelt ting. Vi er ikke afvisende overfor slik, men det skal være i begrænset mængde.

Alle børn får en lille gave af børnehuset, men der må ikke gives gaver børnene imellem i børnehuset.

Når I medbringer kage, boller eller slik til uddeling i gruppen, beder vi jer begrænse det til én ting.

Børnehaven

Fødselsdage holdes i barnets gruppe, enten i basisgruppen eller i aldersgruppen. Eventuelt kan gruppen deles i henholdsvis piger og drenge, hvis den er for stor. Dette gælder også, hvis fødselsdagen holdes hjemme.

Hvis I kun ønsker at invitere bestemte børn, kan det ikke foregå i forbindelse med børnehuset. Fødselsdagen kan så foregå privat i weekenden, og invitationer skal sendes hjem privat.

Medbring ikke eget legetøj

I Børnehuset har vi masser af legetøj og materialer til beskæftigelse og leg. Vi beder derfor om, at børnene ikke medbringer eget legetøj.
Har dit barn brug for en sovebamse eller nusseklud/tæppe, så aftal det med medarbejderne, for det er selvfølgelig helt okay.

Vores indretning

Vores børnehus er indrettet, så der er masser af muligheder for aktiviteter i rare omgivelser både indendørs og udendørs.

Inde

I vuggestuen har vi rigtig god plads indenfor, og vi udnytter alle de rum vi kan. I børnehaven er rummene funktionsopdelt, så alle rum er udnyttet optimalt og giver mulighed for mange slags leg for få eller mange.

Ude

Legepladsen er rigtig hyggelig med dejlige træer og mange forskellige legemuligheder.  I 2016 har vi fået renoveret rigtig mange ting på legepladsen, både via Holbæk Kommune og takket være vores støtteforening, Karens Venner.

Legepladsrapport for Børnehuset Karensminde

Håndhygiejne skal være en god vane

Hver dag bruger børn og voksne tid på at øve, hvad god hygiejne er. Det er vigtigt at det bliver en god vane at huske at vaske hænder, inden man skal spise, eller når man har været på toilettet. Derfor øver vi hver dag, så det bliver en naturlig rutine.

Om hygiejne i daginstitutionerFeedback

Sidst opdateret

21.11.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen