Spring til indhold

Forældresamarbejdet

Vi vægter det konstruktive forældresamarbejde. Den daglige dialog samt samtaler og møder er vigtige værktøjer i vores samarbejde med jer forældre.

Forældresamtaler, forældremøder og forældreråd

For os er det vigtigt, at vi og de enkelte forældre, har et åbent og konstruktivt samarbejde, der hviler på gensidig tillid og respekt.
Vores kommunikation skal hvile på anerkendelse og direkte dialog. Vi vil altid stå til rådighed for information og gode råd, er åben for en snak om særlige behov. Hvis der er brug for en samtale, er man altid velkommen til at bede om det.

Samtaler

Når barnet har været i huset i ca. tre til seks måneder tilbydes en forældresamtale, hvor vi taler, om hvordan indkøringen er gået, hvordan det går med barnet i børnehuset og hvilke læringsmål, vi skal samarbejde om.

Herudover tilbydes alle en årlig forældresamtale, hvor vi drøfter, hvad der rører sig i barnets verden og om der er noget, vi sammen skal arbejde videre med. Denne samtale tager udgangspunkt i profilbeskrivelsen: ”Alle med” som personalet på forhånd har udarbejdet om barnet. Der vil desuden løbende blive afholdt samtaler med forældre ved behov. I nogle tilfælde med deltagelse fra andre fagpersoner, hvis der er brug for det.

Forældremøder

Vi afholder ét forældremøde om året. Der drøftes aktuelle nyheder og pædagogisk indhold. Mødet foregår både fælles og på stuerne.

Forældreråd

Børnehuset Holbæk Have har et forældreråd bestående af forældre til børn i børnehuset.

Forældrerådet er på valg en gang årligt og der vælges en formand på første møde efter valget. Der vælges desuden en repræsentant til Dagtilbud Holbæk Bys forældrebestyrelse.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen