Spring til indhold

Hverdagen

Børnehuset Holbæk Have er et børnehus, hvor der hver dag er målrettede aktiviteter planlagt ud fra den enkelte børnegruppes sammensætning.

Alt det praktiske

Børnene i børnehuset er inddelt i aldersopdelte grupper til samling, fastlagte aktiviteter og når vi spiser.

Der er samling i grupperne hver dag kl. 9.00 til kl. 9.15. I det tidsrum vil vi ikke forstyrres. Fastlagte aktiviteter er umiddelbart efter samling indtil vi spiser fra kl. 11.00 til kl. 12.00.

Der er forskellige aktiviteter i grupperne hver dag, som er planlagt ud fra overordnede læreplanstemaer.

Aflevering og afhentning

Børnenes forældre og personalet har sammen ansvaret for, at aflevering og afhentning sker på en god måde.

Ferie og sygdom

Husk altid at give besked på Aula hvis barnet holder fri eller er sygt.

Mad og madpakker

I Børnehuset Holbæk Have serverer vi fuldkost fra eget køkken. Vi bestræber os på, at børnene får sunde og varierede måltider.

Sovemuligheder

Der er mulighed for, at barnet kan sove, i det omfang der er behov for det. Vi taler med forældrene om, hvad der fungerer bedst for det enkelte barn.

Dagens rytme

Vi har en fast dagstruktur hvor vi vægter udelivet. En genkendelig hverdag med faste rutiner giver bedre overskud i hverdagen.

Skiftetøj

Husk at medbringe skiftetøj, ekstra fodtøj og indesko. Skiftetøj skal være tilpasset årstiden.

Blebørn

Hvis barnet bruger ble, skal de medbringes hjemmefra. Spørg gerne personalet om råd.

Fødselsdage

Vi fejrer børnenes fødselsdage. Aftal med os, hvordan du ønsker, at dit barn skal fejres.

Medbragt legetøj

Man må gerne medbringe legetøj, men det skal foregå efter husets regler og præmisser.

Fysiske rammer

Børnehuset Holbæk Have er dejlig overskuelig og med plads til mange forskellige aktiviteter.

Hygiejne

I samarbejde med forældrene lærer vi børnene om vigtigheden af god hygiejne i hverdagen.

Indkøring

Besøg os gerne inden barnet starter i Børnehuset Holbæk Have, så vi kan aftale en plan for, hvordan indkøringen skal foregå.


Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen