Ferie og sygdom

Vi har brug for at vide besked, når barnet er fraværende.
Giv os besked via Aula, hvis barnet er sygt eller holder fri.

Alt det vigtige om ferie, fridage og sygdom

Af hensyn til planlægning af dagens aktiviteter og tilpasningen af vores ressourcer har det stor betydning, at vi ved om dit barn kommer eller ej. Derfor er det vigtigt, at vi får besked, hvis barnet er sygt, holder en fridag eller holder ferie.

Forældre kan når som helst melde barnet syg eller fri via Aula.

I forbindelse med skolernes ferier (vinterferie i uge 7, efterårsferie i uge 42 samt nogle af sommerugerne) er vi særligt opsøgende på børnenes forventede fremmøde, da vi har erfaring med, at mange holder fri i disse uger, og vi vil gerne kunne tilpasse personaleressourcerne efter det aktuelle behov.

Der er ikke mødepligt i dagtilbud, og vi opfordrer til, at børn og forældre bruger deres ferier sammen. Men for mange fridage kan også have indflydelse på relationerne mellem børnene. Det er individuelt, hvordan børn håndterer det, og hvis vi oplever udfordringer for barnet i forhold til at kunne skabe kontakt og relationer i den sammenhæng, vil vi altid drøfte det med forældrene.

Ferier lukkedage og fællespasning

Syge børn må ikke afleveres. Dette er både af hensyn til det syge barn, og for at undgå at de øvrige børn og de voksne, der er omkring barnet, udsættes for smittefare.

I tilfælde af at et barn bliver syg, mens det er i børnehuset, vil forældrene altid blive kontaktet med forventning om, at barnets hentes hurtigst muligt.

Vi kan ikke undgå risiko for smitte, men ved hjælp af ordentlig hygiejne og en gensidig respekt for at syge børn ikke afleveres, så mindsker vi risikoen for smitte. Dette gælder for både børn og ansatte.

Vejledning om smitsomme sygdomme

Senest opdateret 22-03-2024