Profil

Alle børn er forskellige og har brug for at blive mødt der, hvor de er. Vores vision er, at ikke alle får det samme, men at alle får det, de har brug for.

Om os og vores arbejde

Vores tre børnehavegrupper er på cirka 22 børn pr stue, og vuggestuen har to grupper med 12-14 børn pr stue. Otte pladser er forbeholdt børn med særlige behov, som er inkluderet i de fem børnegrupper.

Vores formål er at skabe dannelsesfremmende fællesskaber for alle børn.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til børnene, hvor dialog og et fælles mål om at finde den bedst mulige løsning er nogle af de vigtige strategier.

Børnehuset fik i 2021 Grønne Spires flag, og i 2023 har huset derudover opnået at få Bæredygtighedsflaget fra Grønne Spirer.

Henover året har vi nogle faste traditioner, som på forskellig vis udfordrer børnenes udvikling. Læs mere om det under Årets gang.

Pædagogisk læreplan for område Holbæk By

Læreplansevaluering - Dannelsesfremmende fællesskaber

Læreplansevaluering - Grønne Spirer

Læreplansevaluering - Køn og identitet

Tilsynsrapport 2021

Senest opdateret 29-02-2024