Spring til indhold

Medarbejderne

I Søndre Børnehus bruger vi en innovativ humørfyldt praksis med vægt på faglig kvalitet. Derfor er ansvarlighed og engagement en vigtig kompetence for at kunne drage omsorg for det enkelte barns udvikling, læring og trivsel.

Personalegruppens sammensætning og kompetencer

I vores vuggestue har vi fire medhjælpere og fire pædagoger. I vores børnehave har vi seks pædagoger og tre medhjælpere, og i vores køkken har vi to medhjælpere.

Alle medarbejdere er fordelt på faste stuer og er tilknyttet en fast gruppe af børn.

Eksternt samarbejde

I Søndre Børnehus modtager hele personalegruppen supervision i samarbejde med en ekstern psykolog, der b.la også er uddannet familieterapeut. 

Medarbejderudvikling

Søndre Børnehus deltager i lighed med de andre børnehuse i distriktet i undervisning og udvikling af pædagogisk praksis.

Vi arbejder fagligt med os selv og herigennem bliver vi hele tiden dygtigere og mere klar på vores menneskesyn og vores tilgange til at forstå børn og voksnes reaktioner og handlemønstre.

Hvordan er det at arbejde i Søndre Børnehus?

I videoen herunder kan du møde et par af vores medarbejdere og høre, hvordan det er at være en del af Søndre Børnehus.Feedback

Sidst opdateret

27.02.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen