Om os

Børnehuset ligger med direkte adgang til Fælleden med mulighed for dejlige ture og naturoplevelser, som vi dagligt benytter. Til alle børn tilbyder vi madordning, der så vidt muligt er tilberedt med økologiske råvarer alt efter årstidens udvalg og kvalitet.

I Børnehuset Holbæk Have er vores pædagogik styret af vores børnesyn, der tager udgangspunkt i det enkelte barn i relation med fællesskabet.

Vi møder børnene, hvor de er, og indretter læringsmiljøerne efter barnet og fællesskabernes behov. Vi fokuserer på de styrker, vores børn besidder, og hvordan vi kan udvikle dem i fællesskab. Det sker ved at drage omsorg og give børnene en tryg hverdag, hvor de oplever, at de er set, værdsat og inddraget.

Udvikling foregår mellem relationer

I Holbæk Have tror vi på, at det er imellem mennesker, at der skabes udviklingsrum for trivsel og udvikling. Det er stemningen, relationerne og det sociale fællesskab, der har afgørende betydning. Vi arbejder for at børnene får erfaringer med at være deltagende medborgere i et demokratisk samfund, og vores fokus er på at udvikle selvværd, trivsel, sundhed og en generel tro på egen kunnen.

Børnenes sociale udvikling

Vi støtter børnenes generelle udvikling og erfaringsgrundlag, da det ligger til grund for deres videre færden.

For os er det vigtigt at give børnene en oplevelse af at være en del af et fællesskab, som har forventninger og forhåbninger på deres vegne. De skal opleve at være medbestemmende og være en del af et forpligtende fællesskab, der bygger på tryghed og trivsel. Vi hjælper dem med skabe et positivt selvbillede, der giver mod på læring, og mest af alt mod på livet.

Trivsel og udvikling

Børnenes fantasi er drivkraften i det pædagogiske arbejde, og vi bruger deres medfødte undren og kreativitet til at målrette projekter og aktiviteter.

Som pædagogisk personale stræber vi efter at skabe balance imellem udfordringer og kompetencer, som barnet besidder. Vi arbejder efter zonen for nærmeste udvikling. Hvis vi formår at stræbe efter den nærmeste udviklingszone, kan vi skabe det rette flow, engagement og den rette stemning.

I vores planlægning har vi fokus på det psykiske, fysiske og det æstetiske børnemiljø. Vi har øje for forskellige læringsstile og veksler derfor imellem forskellige metoder, så vi kommer hele vejen rundt. Børnene skal mærke, føle, lugte, fornemme og tænke sig til udvikling.

Pædagogisk læreplan for Dagtilbud Holbæk By

Læreplansevaluering - Holbæk Have

Tilsynsrapport for Børnehuset Holbæk Have 2021

Senest opdateret 22-03-2024