Skolesamarbejdet

Vi arbejder på at skabe en tydelig sammenhæng mellem dagtilbud og skole for at sikre barnet den bedst mulige overgang fra børnehus til skole.

Fra børnehus til skole

Sammen med Bjergmarkskolen har vi et særligt tilrettelagt forløb for de ældste børn i børnehaven, hvor vi blandt andet besøger skolen. Det skal sikre, at børnene føler sig mere trygge ved skolestarten. Derudover benytter vi jævnligt skolens udendørsfaciliteter, når vi er på ture i lokalområdet.

Hvis vi har børn, der skal på andre skoler, tilstræber vi også at komme på besøg hos dem, i det omfang det er muligt.

Læs mere om Bjergmarkskolen 

Senest opdateret 22-08-2023