Fysiske rammer

Bispehøjens Børnegård har nogle rigtig gode rammer både inde og ude. Læs om vores muligheder for udfoldelse indendørs og udendørs.

Indretning og aktivitetsmuligheder

Udendørs fysiske rammer

Vi har en dejlig stor legeplads på 5000 kvadratmeter. Den indeholder en bred vifte af spændende udfordringsmuligheder. Der er kuperet terræn bestående af jordvolde. Der er et stort græsareal til boldspil og mange andre aktiviteter. Der er mange buske og træer, pil, gran, hassel, og ask med mere. Der kan klatres, og der kan bygges huler. Vi har mange bærbuske og frugttræer. Generelt er legepladsen indrettes således, at den appellerer til bevægelse.

Legepladsen er adskilt med låger således, at hver stue råder over egen legeplads. Vi har erfaret, at det skaber bedre medansvar og ejerskab for området, samt ro og overskuelighed for alle børn i hverdagen.
Sidst på eftermiddagen samles vi på en legeplads og på særlige dage åbnes lågerne, så det er muligt at udforske og lege på de andres områder.

Hele børnehuset lægger vægt på natur og bæredygtighed, og det kan også ses på legepladsen.

Indendørs fysiske rammer

Huset er på knap 600 kvadratmeter fordelt på fem børnegrupper, to køkkener, nogle mindre fordybelsesrum, en ”gymnastiksal”, personalefaciliteter, garderober og toiletter.

Alle rum er i lyse farver med et godt og naturligt lysindfald fra de store vinduer. Der er adgang til legepladsen fra alle stuer, hvilket fortrinsvis benyttes om sommeren.

Vi tilstræber at hele huset opleves indbydende med orden og overskuelighed i forhold til diverse legeredskaber m.m.

Mange rum har flere funktioner hen over dagen, og det kræver fleksibilitet i indretning og mulighed for overskuelig oprydning. Garderoben i børnehaven er også et aktivitetsrum, og derfor skal de voksne omkring børnene (forældre og personale) hjælpe barnet til at holde orden på sin garderobeplads. Derudover er det god læring for barnet at holde orden og styr på sine ting i garderoben.

I 2023 åbnede vi endnu en vuggestuegruppe, som vi kalder Skoven. Det er pavillonbyggeri, som er midlertidigt, men uden slutdato. Det vil meget sandsynlig blive en permanent udvidelse af børnehuset i en eller anden form.

Skoven har sin egen hovedindgang, men der er direkte forbindelse mellem de to vuggestuer, så børn og personale kan gå tørskoet mellem stuerne.

Senest opdateret 29-02-2024