Spring til indhold

Lukkedage og fællespasning

I Holbæk Kommune har vi 19 lukkedage for dagtilbud og SFO primært i sommerferien. Få overblikket herunder.

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger

Dagtilbud og SFO i Holbæk Kommune har lukket i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske.
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
  • Grundlovsdag (ingen fællespasning).
  • Uge 29 og 30.
  • Juleaftensdag (ingen fællespasning).
  • Dagene mellem jul og nytår (inkl. d. 31. december).

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Dagtilbud og skoler i de fire områder tilbyder fællespasning på lukkedagene, på nær Grundlovsdag (5. juni) og juleaftensdag (24.december).

Mulighederne for fællespasning annonceres 6- 8 uger før lukkeperioden via Børn i Holbæk, og tilmeldingen foregår ligeledes her.

Fællespasning i sommerferien (uge 29 + 30) annonceres cirka 16 uger før.

  

Lukkedage 2020 Datoer  Fællespasning 
Påske 6. - 8. april Ja
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 22. maj Ja
Grundlovsdag 5. juni Nej
Uge 29 og 30 13. - 24. juli Ja
Juleaftensdag 24. december Nej
Mellem jul og nytår 28. - 31. december Ja

 

 Feedback

Sidst opdateret

04.08.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen