Spring til indhold

Lukkedage og fællespasning

I Holbæk Kommune har vi 19 lukkedage for dagtilbud og SFO primært i sommerferien. Få overblikket herunder.

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger

Holbæk Kommune har lukket i dagtilbud og SFO i perioder, hvor fremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 procent. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Juleaftensdag
  • Dagene mellem jul og nytår

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Dagtilbud og skoler i de fire områder tilbyder fællespasning på lukkedagene. Områdernes tilbud annonceres via Børn i Holbæk og Skoleintra.

Det kræver særlig tilmelding at benytte fællespasningen. Tilmelding sker via Børn i Holbæk/Skoleintra, og du får nærmere information forud for de enkelte lukkeperioder.

 

Lukkedage 2017 Datoer  Fællespasning 
Påske 10. - 12. april Ja
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 26. maj Ja
Grundlovsdag 5. juni Nej
Uge 29 og 30 17. - 28. juli Ja
Mellem jul og nytår 27. - 29. december Ja

 

Lukkedage 2018 Datoer  Fællespasning 
Påske 26. - 28. marts Ja
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 11. maj Ja
Grundlovsdag 5. juni Nej
Uge 29 og 30 16. - 27. juli Ja
Juleaftensdag 24. december Nej
Mellem jul og nytår 27. - 28. december Ja

 

 Feedback

Sidst opdateret

14.12.2017

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen