Spring til indhold

Børn i bevægelse

I Holbæk Kommune arbejder alle kommunale dagtilbud og SFO'er med idræt, leg og bevægelse hver dag, og derfor er samtlige af vores institutioner og SFO'er DGI certificerede. Eventyret begyndte i 2011 og har siden udviklet sig til at blive en fast del af den pædagogiske hverdag.

DGI er kommet for at blive 

Holbæk Kommune vil fortsat være den eneste kommune i Danmark, hvor alle kommunale dagtilbud og SFO'er er DGI-certificerede. Alle børnehuse bliver re-certificeret hvert år.

Fysisk aktivitet og børns læring

Pædagogerne i dagtilbud og SFO har fået et nyt lag af viden om børn i bevægelse, idet alle børnehuse er bliver re-certificeret af DGI. Det er sket som et led i Holbæk Kommunes fokus på, at trivsel og livskvalitet er afgørende for barnets mentale sundhed og mulighed for at håndtere dagligdagens udfordringer. Der er en entydig positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børns læring.

DGI-certificering

"Vi er stolte over, at alle dagtilbud og SFO'er i Holbæk Kommune har mulighed for at fastholde DGI-certificeringen. Med re-certificeringen sikrer vi, at den fysiske aktivitet bliver ved med at være en succesfuld del af hverdagen for børn og unge i kommunen. Fysisk og psykisk sundhed er vigtig for os, fordi vi ved, at det øger barnets og den unges trivsel og dermed udvikling og læring. DGI-certificeringen tager afsæt i vores grundlæggende værdier om, at børn og unge skal udvikle sig, trives og lære så meget, som de kan. Pædagoger i dagtilbud og SFO har med certificeringen redskaberne og idéerne lige ved hånden, når det handler om at fremme børns og unges lyst til bevægelse og deltagelse i bred forstand", fortæller pædagogisk udviklingskonsulent i Fagcenter for Læring og trivsel ved Holbæk Kommune, Rikke Nyvang.

Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt

Ved DGI er Charlotte Bruus Dalsgaard glad for samarbejdet med Holbæk Kommune, og for at børns fysiske aktivitet prioriteres højt i dagligdagen.
"Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt, hvor de færdes. Børn skal bevæges både i det organiserede foreningsliv, i det strukturerede skole- og institutionsliv, og ikke mindst i det private liv sammen med familie, venner eller alene. Derfor skal voksne skabe forskellige rum og rammer for at få børn i bevægelse. Vi er glade for samarbejdet med Holbæk Kommune, der med sin målrettede indsats for alvor gør noget for at skabe de bedste rammer for kommunens børn og unge," siger Charlotte Bruus Dalsgaard, der er konsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland.

Fysisk aktivitet fremmer læring

Forskning viser, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Den fysiske aktivitet forbedrer kognition, og læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser. Samtidig har det også vist sig, at den fysiske aktivitet integreret i undervisningen ud over idrætsundervisningen fremmer læring.

DGI-samarbejde med alle dagtilbud

I 2011 besluttede byrådet i Holbæk Kommune, at kommunens dagtilbud skal have fokus på idræt og bevægelse. Derfor indgik man en aftale om, at samtlige børnehuse og dagplejer i kommunen skal være DGI-certificeret, og at personalet skal på kursus for lære om idræt, leg og bevægelse. Desuden skal hver enkelt børnehus og dagpleje udarbejde en politik for bevægelse. DGI Vestsjælland sørger for uddannelsen af personalet.

"En kvalitetsrapport fra 2014 bygger på erfaringsopsamling om DGI-certificeringen i Holbæk Kommune. Undersøgelsen indeholder forældrebestyrelsernes og fagpersonalets vurdering af arbejdet i dagligdagen. Samlet set viser erfaringsopsamlingen, at der er kommet øget fokus på kroppen, sundhed, leg og aktiviteter. Der er samtidig et stort ønske om, at der også i fremtiden vil fastholdes et fokus på projektet. Undersøgelsen viser desuden, at de mange aktiviteter og fokuspunkter omkring krop og bevægelse er overgået til at være en naturlig del af dagligdagen. Og det er netop dét, som vi ønsker at opnå med blandt andet DGI-certificeringen her i Holbæk Kommune." fortæller Rikke Nyvang.

I 2013 blev certificeringerne fejret i Elverhøj. Børn, forældre og personale var samlet for at få overrakt diplomer og for at modtage DGI-flaget. Flaget er det endelige symbol på, at børnehusene er DGI-certificeret. 

DGI certificering i Elverhøj

Krop, bevægelse og idræt idag

I dag holder vi fast i de gode takter fra 2011. Re-certificeringerne sker årligt, for at børnehuse og dagplejer kan kalde sig DGI-certificeret, og der bygges videre på viden og erfaringer om børns sundhed via idræt, leg og bevægelse. 

I dagtilbuddenes kvalitetsrapport fra 2014 er der lavet en erfaringsopsamling fra DGI-projektet "Børn i bevægelse". Undersøgelsen indeholder forældrebestyrelsernes og fagpersonalets vurdering af arbejdet i dagligdagen.  

Samlet set viser erfaringsopsamlingen, at der er kommet øget fokus på kroppen, sundhed, leg og aktiviteter. Der er samtidig stort ønske om, at der, også i fremtiden, vil fastholdes et fokus på projektet.  

Undersøgelsen viser, at både forældre og personale ikke længere anser projektet som et "projekt". De mange aktiviteter og fokuspunkter omkring krop og bevægelse er overgået til at være en del af dagligdagen.

Hvis du vil læse mere i kvalitetsrapporten, kan du følge linket her under.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen