Spring til indhold

Profil

I Munkevængets Børnegård har vi øje for barnets behov. Vi vægter nærværet og omsorgen i vores omgang med det enkelte barn.

Fokus på det enkelte barn

For os er det derfor vigtigt hele tiden at holde fokus på, hvilke behov for læring og trivsel, det enkelte barn har brug for, så vi kan justere vores indsats i forhold til det.

Vi har til enhver tid fokus på børnegruppens udviklingspotentialer og tager udgangspunkt i dette, bl.a. ved tilrettelæggelsen af de målrettede aktiviteter.

I Munkevængets Børnegård er barnets trivsel og behov for læring det centrale udgangspunkt for den pædagogiske praksis.

For at tilgodese barnets udvikling og trivsel bedst muligt, er de tilrettelagte aktiviteter målrettet, så de rammer aldersgruppen mest optimalt. Vi har fokus på at inddele børnene i endnu mindre grupper, for at det enkelte barn får mest mulig opmærksomhed.

 

Aktiviteter

Vi arbejder målrettet med de pejlemærker, der sætter rammen omkring et højkvalitetsdagtilbud.

Når vores aktiviteter tilrettelægges, er det med udgangspunkt i vores ugeplan, som indeholder de 6 temaer fra læreplanen, og altid ud fra barnets læringsmål.

Da vi har fokus på sprog og fællesskaber, vil børnene en til to gange om ugen være i en lille gruppe med fire til seks børn og en voksen, hvor der vil være forskellige sprogunderstøttende aktiviteter.

Uddannelse af medarbejdere

Hele medarbejdergruppen har gennemgået et uddannelsesforløb omkring læringsmiljø og pædagogisk analyse kaldet LP-modellen. Modellen bygger på en systemteoretisk baggrund, hvor man ser barnet som en kompetent, samskabende medspiller. Det er den voksnes ansvar at tilrettelægge dagligdagen, så alle børn lærer bedst muligt.

I 2015 blev alle vores medarbejdere uddannet i aktionslæring og narrativ dokumentation til understøttelse af den pædagogiske planlægning af aktiviteter samt som værktøj for dokumentation og evaluering.

Derudover har alle medarbejdere gennemgået et uddannelsesforløb omkring tilrettelæggelse af bevægelsesaktiviteter samt et aktionslæringsforløb med fokus på narrativ dokumentation og evaluering.

Tilsyn

Vi har pædagogisk tilsyn hvert andet år med deltagelse af børnehusets leder, distriktets områdeleder, en medarbejderrepræsentant og en forældrerepræsentant. Derudover deltager en leder fra et af Holbæk Kommunes andre børnehuse. Tilsynet føres af kommunens pædagogiske udviklingskonsulent. Som noget nyt har børnehusenes ledere i 2016 været på observation hos hinanden for at kvalificere tilsynet.

Tilsynsrapport for Munkevængets Børnegård

Læreplan for Dagtilbud Holbæk ByFeedback

Sidst opdateret

01.12.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen