Spring til indhold

Medarbejderne

Vi har et tillidsfuldt personalesamarbejde hvor det er et fælles ansvar, at alle børn trives og er i læring.

Hvem er vi

Lisbeth

Leder

Britt

Pædagog

I mit pædagogiske arbejde vægter jeg tryghed, omsorg og trivsel for det enkelte barn med inddragelse af forældrene, da det er forudsætning for barnets udvikling og læring. Jeg er meget optaget af den sproglige udvikling og samspillet mellem barn og voksen samt barnets jævnaldrende. Sprogtilegnelse er et vigtigt fundament for at kunne interagere og kommunikere med andre mennesker. Den sproglige læring kan kun ske, hvis samspillet kommer først. Derfor er det meget vigtigt for mig, at det daglige samspil skal være sjovt og gentagende, hvilket vil komme til udtryk i vores forskellige læreplanstemaer. Jeg har i 2016 deltaget i sprogmoduluddannelsen.

Connie

Pædagogmedhjælper

Jeg mener at tryghed og nærvær overfor børnene er en vigtig del af mit arbejde, ligesom jeg mener, at det er vigtigt altid at være imødekommende både overfor børnene og deres forældre.

Janni

Pædagog

Jeg lægger stor vægt på nærhed og omsorg i mit arbejde.  For mig er det vigtigt at være nærværende og møde det enkelte barn, hvor det er i sin udvikling og planlægge de pædagogiske aktiviteter ud fra det. Jeg prioriterer også højt, at børnene kommer ud og lege hver dag. Derudover kan jeg godt lide det tætte forældresamarbejde, der er omkring børnene.

Ketty

Pædagogmedhjælper

Mit fokus er at være den person, der yder omsorg, nærvær og tryghed for det enkelte barn. Jeg accepterer børnenes forskelligheder og tager udgangspunkt i det enkelte barns behov. Jeg vægter et godt forældresamarbejde.

Tina H.

Pædagogmedhjælper

Jeg har arbejdet som dagplejer i 10 år, inden jeg startede som medarbejder i Munkevængets Børnegård. Jeg går op i at være positiv og nærværende, samt at give børnene tryghed i deres hverdag. Jeg tilstræber et åbent, godt og positivt forældresamarbejde.

Tina

Pædagog

Jeg vægter, at hvert enkelt barn føler sig tryg og har en oplevelse af at blive set og hørt. Det mener jeg sker gennem et godt forældresamarbejde. Jeg har fokus på, at der skal være gode relationer mellem børn, hvilket danner basis for venskaber. Børnene skal behandle hinanden og de voksne ordentligt. Jeg tænker og arbejder meget ud fra de mange intelligenser. Hvert barn har noget særligt, og skal behandles derefter.

Trine

Pædagog

Jeg vægter højt at kunne møde og bistå det enkelte barn, der hvor det er i den motoriske, sociale og sproglige udvikling. At opleve et barn lære at gå, spise selv, blive selvhjulpen og socialiseret i en børnegruppe er en stor gevinst. Den daglige forældrekontakt og et godt samarbejde er blandt mine kæpheste. Jeg praktikvejleder for seminariestuderende, hvilket giver mig den udfordring, at huske at reflektere over hvorfor jeg egentlig gør, som jeg gør.

Amalie

Pædagogmedhjælper

Maria

Pædagog

Heidi

Pædagog

 Feedback

Sidst opdateret

19.04.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen