Spring til indhold

Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på et konstruktivt og tillidsfuldt forældresamarbejde, ligesom vi står til rådighed for dialog omkring det enkelte barns trivsel og udvikling.

Et godt samarbejde bygger på gensidig tillid og respekt

Vi har et højt informations- og dokumentationsniveau,

Med vores ekspertise vil vi gerne stå til rådighed med råd og vejledning, og vi bygger samarbejdet med forældrene på åbenhed og dialog.

Vi forventer at den enkelte forælder retter direkte henvendelse, hvis der er brug for det, og at forældrene har forståelse for, at alle børn skal have en følelse af, at være en vigtig del af fællesskabet i børnehuset.

Det betyder meget for barnets trivsel, at de voksne omkring barnet har en gensidig tillid og respekt.

Vi har en forældrekreds, der bakker godt op omkring den daglige praksis. 

Vi nyder vores fælles arrangementer som f.eks. sommerfesten og julearrangementet, og vores forældre- og bedsteforældrearrangementer er altid velbesøgt.

Forældreråd

Forældrerådet består af fem eller seks forældre, en eller to medarbejdere og lederen.

                                        

Formand Karina Radmer        Forælder Line Friis                 Forælder Charlotte Madsen 

karinaradmer@gmail.com      liner_888@hotmail.com          charlottega84@hotmail.com

 

           

Forælder Mia Bredsdorff         Forælder Sofie Aggerholm      Forælder Maja Bach

mia_bredsdorff@hotmail.com sofagger@gmail.com              majaanthoni85@hotmail.com

Personale Tina Petersen         Sekretær Yvonne Frandsen

tp@holb.dk                           yvof@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

01.12.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen