Spring til indhold

Ferie og sygdom

Der skal gives besked i NemBørn, hvis barnet holder fri, holder ferie eller er sygt.

Alt det vigtige om ferie, fridage og sygdom

Ferie

Vi vil gerne have besked på Intra, om hvornår barnet holder ferie, så snart det vides. Det gælder også uden for kommunens lukkedage. Så kan vi nemmere tilrettelægge personalets arbejdstider bedst muligt.

Læs mere om lukkedage

Sygdom

Vi modtager ikke syge børn i børnehuset. Dels fordi de kan smitte, så flere bliver syge og dels af hensyn til barnets tryghed og velbefindende. Selvom barnet er feberfrit, kan det stadig være for sygt til at følge dagligdagen i børnehuset. Børn på febersænkende medicin modtages derfor heller ikke.

I tilfælde af smitsomme sygdomme må barnet først komme i børnehuset, når barnet er smittefrit.

Hvis barnet bliver syg i børnehuset, vil forældrene blive kontaktet, så barnet kan afhentes.

Der kan være forskellige opfattelser af, hvornår et barn, der har været sygt, må komme i dagtilbud igen. Derfor læner vi os op ad sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Apotekets brochure om lus

 Feedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen