Spring til indhold

Skolesamarbejde

Børnehuset Stormøllen samarbejder med Holbæk By Skole, afd. Bjergmarkskolen om at gøre de kommende skolebørn klar til skolestart.

Klar til skole

Vi samarbejder om sprog, og vi har startet et matematisk samarbejde mellem dagtilbud og 0. årgang. Formålet med denne indsats er at understøtte fokus på matematik i før-skolealderen. Det matematiske arbejde er et supplement til dagtilbuddenes læreplanstemaer om sproglig udvikling og om natur og naturfænomener, og skal ligeledes understøtte skolens fokus på sproglig udvikling hos eleverne.

Desuden er samarbejdet en del af det skoleforberedende arbejde om foråret, hvor de kommende skoleelever får mulighed for at stifte bekendtskab med skolelivet.

Indsatsen er også med til at styrke læringsfællesskabet mellem skole og dagtilbud.

I marts eller april besøger hvert børnehus indenfor samme uge en bestemt 0. klasse, som de skal samarbejde med.Feedback

Sidst opdateret

30.11.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen

SFO og klub har plads til alle

På kampagnesiden "folkeskolen.holbaek.dk" kan du læse om, hvad SFO og klub i Holbæk Kommunes fire skoleområder kan tilbyde dig og dit barn.

Se også den 2 min lange video, hvor du kan opleve tryghed, fællesskab, omsorg og en voksen hånd at holde i.

Klik ind på siden her.