Spring til indhold

Profil

Børnehuset Stormøllen lægger vægt på nærvær, anerkendelse og tydelighed i samspillet med børnene.

Pædagogisk arbejde

Aldersopdeling

Børnehuset er opdelt i tre børnehavegrupper og en vuggestuegruppe, hvor der er tilknyttet to til fire primære voksne. Den ene børnehavegruppe er fortrinsvis til de kommende skolebørn, med aktiviteter tilpasset denne specielle aldersgruppe. Vi arbejder i perioder på tværs af grupper og alder med fastlagte temaer.

Mål

Alle børn skal ses, høres og mødes der hvor de er, samtidig med at de skal guides i deres udvikling og relationer til andre børn og voksne.

Vi lægger stor vægt på, at børnene i dagligdagen lærer at respektere hinanden og den natur, der omgiver dem.

Vi lærer børnene, at det er i orden både at være glad, vred, sur, gal eller ked af det, da det er vigtigt at kunne give udtryk for sine følelser på en god måde.

Vi kan i samarbejde med jer forældre give børnene omsorg og støtte det enkelte barns udvikling af sociale og almene færdigheder.

Vi styrker desuden det enkelte barns selvværd, og bidrager til at barnet får en tryg og god opvækst. Vi arbejder i dagligdagen på at gøre børnene selvstændige, og vi støtter dem i at blive tillidsfulde og kreative.

Vi giver børnene gode betingelser for at fordybe og koncentrere sig. Vi giver dem tid til at lege og eksperimentere, og vi støtter dem i at løse konflikter.

Værdigrundlag

Vi har fælles læreplaner med distriktet.

Vores værdigrundlag i huset er udarbejdet med udgangspunkt i distriktets værdigrundlag, således at der er en tydelig sammenhæng mellem disse to.

Tilsynsrapport november 2015

Læreplan for Dagtilbud Holbæk ByFeedback

Sidst opdateret

30.11.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen