Spring til indhold

Forældresamarbejde

Børnehuset Stormøllen lægger vægt på at inddrage forældrene i deres børns trivsel og udvikling.

Forældresamtaler og forældreråd

Vi inddrager forældrene i arbejdet med barnets trivsel og udvikling gennem forældresamtaler, dialog i hverdagen, gennem AL-aktionerne mm.

Samtaler

Alle forældre tilbydes en opstartssamtale, efter at barnet har gået i børnehuset i ca. tre måneder.

En gang årligt tilbydes forældre en samtale.

Forældre er altid velkomne til at lave aftale om en samtale, ligesom børnehuset også kan indkalde til samtale efter behov.

Forældrerådet i Børnehuset Stormøllen

Formand, Kasper Greve Sørensen

Medlem, Astrid Collatz

Medlem, Lene Justensen

Medlem, Stina Helmbo

Medlem, Mathilde Olsen

Medlem, Rebecca Ahlfors (forældrebestyrelsesmedlem)

Suppleant, Josefine Skovgaard Frithiof

Pædagogisk leder, Bente Pedersen

Medarbejderrepræsentant, Dorte Pedersen.

Forældrerådet er medarrangør af diverse sociale sammenkomster i løbet af året. De står også for forældrekaffe fire til seks gange årligt.

 Feedback

Sidst opdateret

30.11.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen