Spring til indhold

Hverdagen i Bispehøjens Børnegård

Vi tilstræber, at alle børn oplever hverdagen i en tryg atmosfære med rolige rammer og faste rutiner.

I Bispehøjens Børnegård oplever børnene en velkendt og rutinemæssig hverdag krydret med temauger, ture ud af huset og fri leg. En hverdag med gode grin, trøstende kram og masser af plads til at bruge sin krop.

Som forældre kan I hjælpe os med at skabe en tryg og rolig hverdag ved at sætte jer ind i de praktiske forudsætninger og bakke op om dem. 

Luk alle
Åben alle

En god start

Når barnet skal flyttes fra vuggestuen eller dagplejen til børnehaven, arbejder vi på at der sker i glidende overgang. I perioden frem til ”flyttedag” deltager barnet tiltagende i flere aktiviteter i børnehaven. Undervejs er barnet sammen med en kendt voksen fra vuggestuen. Ligeledes tilbydes forældrene en ”overleveringssamtale”, hvor en medarbejder fra vuggestuen samt en medarbejder fra barnets kommende børnehavestue deltager i mødet. I forbindelse med overgangen holdes der en afslutning på barnets sidste dag vuggestuen.

Skiftedagen aftales individuelt da det også kan afhænge af ferie etc.

For børn der kommer udefra, anbefaler vi et besøg forud for opstart. Her kan forældre og personale sammen drøfte indkøringen.

En god dag starter med en god aflevering

Aflevering

Aflevering af barnet i institutionen sker i et samarbejde mellem forældre og personale. Nogle børn kan have svært ved at sige farvel og har brug for en voksen, mens andre klarer det alene sammen med forældrene. Vores erfaring er, at forældrene selv vurderer dette på fornuftig vis. Hvis afleveringen ikke fungerer, løser vi det i fællesskab. Det kan være nødvendigt for barnets trivsel med helt klare aftaler om, hvordan dagen i institutionen skal begynde.

Afhentning

Når barnet hentes er det vigtigt at I sammen siger farvel. Hvis det ikke er forældrene der henter barnet, skal vi altid vide besked. Ellers vil vi kontakte jer, inden vi udleverer barnet.

Tjek ind/ud

I forbindelse med aflevering og afhentning skal barnet tjekkes ind/ud via de iPads, som er tilgængelige i huset. Det er en opgave, der skal udføres af den voksne, da det er vigtigt, at det er de rigtige børn, der bliver tjekket ind/ud.

Alt det vigtige om ferie, fridage og sygdom

Af hensyn til planlægning af dagens aktiviteter og tilpasningen af vores ressourcer har det stor betydning, at vi ved om dit barn kommer eller ej. Derfor er det vigtigt, at vi får besked, hvis barnet er sygt, holder en fridag eller holder ferie.

Forældre kan når som helst melde barnet syg eller fri via Børn i Holbæk.

I forbindelse med skolernes ferier (vinterferie i uge 7, efterårsferie i uge 42 samt nogle af sommerugerne) er vi særligt opsøgende på børnenes forventede fremmøde, da vi har erfaring med, at mange holder fri i disse uger, og vi vil gerne kunne tilpasse personaleressourcerne efter det aktuelle behov.

Der er ikke mødepligt i dagtilbud, og vi opfordrer til, at børn og forældre bruger deres ferier sammen. Men for mange fridage kan også have indflydelse på relationerne mellem børnene. Det er individuelt, hvordan børn håndterer det, og hvis vi oplever udfordringer for barnet i forhold til at kunne skabe kontakt og relationer i den sammenhæng, vil vi altid drøfte det med forældrene.

Spisetider, morgenmad og madpakker

Vi serverer morgenmad fra kl. 6.30 til kl. 7.45. Der tilbydes havregryn, cornflakes og brød, samt vand og mælk. Vi tilstræber at morgenmaden spises i en rolig og hyggelig stemning.

Alle børn skal medbringe egen madpakke til frokost og til eftermiddagsmad.

Der spises frokost omkring kl. 11.00, og det foregår på egen stue. Når vejret byder på muligheden for at indtage madpakken udendørs, benytter vi os gerne af det.

Der laves fælles aftaler på stuerne vedrørende eftermiddagsmad. Eftermiddagsmaden spises omkring kl. 14.30, og det foregår ligeledes på egen stue.

Alle børn kan have brug for et hvil midt på dagen.
Vi aftaler med jer, hvordan det skal foregå med udgangspunkt i barnets behov.

De børn, der har brug for det, har mulighed for at sove eller hvile i løbet af dagen. Det aftales med forældrene, om barnet har brug for at sove på andre tidpunkter end efter frokost. I forbindelse med udfasning af middagslur sker det i et samarbejde med forældrene.

Børnehuset har sengetøj m.m.

Børn trives bedst i en forudsigelig og genkendelig hverdag, hvor de spiser, sover og er aktive på nogenlunde samme tid hver dag.

De daglige rutiner

Når de fleste dage foregår efter faste rutiner, er der bedre overskud til at bryde det genkendelige og gøre noget andet, når muligheden byder sig.

Fra kl 8.00 til kl. 15.00 er alle stuer åbne. I dette tidsrum er der diverse mere eller mindre planlagte aktiviteter. Aktiviteterne kan foregå både inde og ude og mest muligt i mindre grupper.

Alle børn er ude mindst en gang om dagen.

De børn der ikke sover efter frokost er på legepladsen. Børn der sover til middag efter frokost er ude om formiddagen.

Vi benytter uderummet i alt slags vejr, så det er vigtigt at være klædt på efter årstiderne.

På tavler og månedsplaner kan I følge med i de planlagte aktiviteter. På Aula kan I efterfølgende følge nogle af dagens oplevelser både i tekst og billeder.

Skiftetøj er vigtigt

Alle børn har brug for muligheden for at få andet tøj på i løbet af dagen. Det at man bliver våd, når der leges med vand, at man ikke lige når at komme på toilettet, eller at madpakken havner i skødet kan ske for en hver uanset alder. Derfor skal der være mindst et sæt tøj (undertøj, bluser, bukser og strømper) i kassen i barnets garderobe. Husk jævnligt at tjekke kassen. Mangler der noget, eller er noget blevet for småt?

Ligeledes er det vigtigt med godt udetøj. Personalet giver gerne råd og vejledning i den forbindelse.

Børnenes tøj skal give mulighed for bevægelse og må kunne tåle at blive udsat for lidt af hvert.

Hold øje med, om dit barn har bleer nok

Forældre skal selv medbringe bleer til de børn, der har det behov. Aftal med personalet hvor de skal opbevares og tag gerne med til flere dage. Det er forældrenes ansvar at sørge for, at der hele tiden er bleer til rådighed.

Fødselsdage skal fejres

Det kan være forskelligt hvordan en fødselsdag fejres.

Fødselsdagen planlægges i samråd med forældrene.

Vi tager gerne på fødselsdagsbesøg hjemme, hvis det er foreneligt med hverdagens øvrige aktiviteter etc. Andre gange medbringer barnet noget spiseligt, som vi nyder i fællesskab med resten af stuen.

Vi fejrer altid barnets fødselsdag med flag og sang, og de andre børn laver en gave til fødselsdagsbarnet.

Regler for medbragt legetøj

Alle børn må gerne medbringe eget legetøj, men vær opmærksom på, at børnehuset ikke har ansvar for, hvis det går i stykker eller bliver væk.

Hvis det bliver for udfordrende for barnet at skulle holde øje med/passe på sit legetøj, så laver vi aftaler med barnet og forældrene om, hvorledes det skal håndteres.

Faste rutiner for håndhygiejne

Håndvask, handsker ved bleskift, afspritning etc. er en naturlig del af hverdagen for alle de voksne i Bispehøjens Børnegård.

Alle børn vasker som minimum hænder i forbindelse med toiletbesøg og spisning.

Om hygiejne i daginstitutioner

Indretning og aktivitetsmuligheder

Udendørs fysiske rammer

Vi har en dejlig stor legeplads på 5000 kvadratmeter. Den indeholder en bred vifte af spændende udfordringsmuligheder. Der er kuperet terræn bestående af jordvolde. Der er et stort græsareal til boldspil og mange andre aktiviteter. Der er mange buske og træer, pil, gran, hassel, og ask med mere. Der kan klatres, og der kan bygges huler. Vi har mange bærbuske og frugttræer. Generelt er legepladsen indrettes således, at den appellerer til bevægelse.

Indendørs fysiske rammer

Huset er på knap 600 kvadratmeter fordelt på fire børnegrupper, to køkkener, nogle mindre fordybelsesrum, en ”gymnastiksal”, personalefaciliteter, garderober og toiletter.

Alle rum er i lyse farver med et godt og naturligt lysindfald fra de store vinduer. Der er adgang til legepladsen fra alle stuer, hvilket fortrinsvis benyttes om sommeren.

Vi tilstræber at hele huset opleves indbydende med orden og overskuelighed i forhold til diverse legeredskaber m.m.

Mange rum har flere funktioner hen over dagen, og det kræver fleksibilitet i indretning og mulighed for overskuelig oprydning. Garderoben i børnehaven er også et aktivitetsrum, og derfor skal de voksne omkring børnene (forældre og personale) hjælpe barnet til at holde orden på sin garderobeplads. Derudover er det god læring for barnet at holde orden og styr på sine ting i garderoben.Feedback

Sidst opdateret

28.05.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen

Kig forbi

Gæster er altid velkomne i Bispehøjens Børnegård, men vi anbefaler, at du ringer forud og laver en aftale. Du kan ringe til os på tlf. 72 36 75 50 eller skrive til vores pædagogiske leder, Trine Viltoft, på email: trivi@holb.dk.

Vi ses! 

Find os