Dagtilbud Holbæk By Til dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Profil

Børn er unikke væsener med hver deres personligheder, potentialer og behov. Vi tror på, at børn i vid udstrækning skal behandles individuelt. Derfor arbejder vi med de mange intelligenser i en temainddelt hverdag.

Vi tager udgangspunkt i de mange intelligenser

Villa Kulla er en integreret institution i Holbæk Kommune

Vuggestueafdelingen har 14 børn i alderen 0-3 år, børnehaveafdelingen har 49 børn i alderen 3-6 år.
8 af vores pladser er forbeholdt børn med særlige behov.

Vores børnehavebørn er opdelt i 3 basisgrupper. En gruppe med kommende skolebørn og to grupper på tværs af alder.

En del aktiviteter foregår i de enkelte grupper, andre på tværs af grupperne. Nogle af vores aktiviteter er aldersopdelte.

De mange intelligenser skaber udgangspunkt for, at vi som personale kan være opmærksom på børnenes individuelle udvikling. Derfor understøtter vi børnene lige på det udviklingsstadie, hvor de befinder sig, og giver dem samtidig mulighed for at udforske alle sider af deres intelligenser.

Vi er bevidste om den indflydelse naturoplevelser her for børns udvikling. Vi lægger derfor stor vægt på, at børnene kommer i kontakt med deres naturalistiske intelligens. Frisk luft giver ilt til hjernen og bevægelse i det fri er med til at udvikle børnenes motorik. Vi er meget ude både i det naturskønne lokalområde og på vores fantastiske legeplads, hvor børnene kan boltre sig og få stimuleret deres nysgerrighed.

Vi har som DGI-certificeret daginstitution stor fokus på sammenhængen mellem børns trivsel og læring og mulighed for fysisk udfoldelse.

I Børnehuset Villa Kulla vil vi være kendt for en hverdag som oser af:

børn, der er glade for deres institution

forældre, der inddrages i dagligdagen

børn, der er ude hverdag

børn, der får masser af oplevelser

børn, der får muligheder for kreative udfoldelser

børn, der synger, spiller og laver teater

børn, der er gode kammerater

børn, der får rig mulighed for leg

børn der får omsorg og nærvær

Det gør vi ved at skabe:

en temainddelt hverdag med udgangspunkt i de mange intelligenser

udviklingsplaner for alle børn

læring igennem leg

åbent plan

integration af børn med særlige behov

Villa Kullas bevægelsespolitik

Distriktets pædagogiske læreplan

Tilsynsrapport for Villa Kulla februar 2016Feedback

Sidst opdateret

20.11.2017

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen