Spring til indhold
Dagtilbud Holbæk By Til dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Studerende

Søndre Børnehus modtager pædagogstuderende, SOSU-studerende, PGA-studerende og erhvervspraktikanter.

Tilbud til studerende

Den studerende indgår i børnehusets daglige pædagogiske praksis og deltager i stuemøder, personalemøder og supervision.

Vi tilbyder auktionslæring ved at være praktiske rollemodeller.

Den studerende får mulighed for at afprøve planlægning, gennemførsel og evaluering af pædagogisk praksis.

Sammen med vejlederen skal den studerende opsamle viden og få erfaringer fra praksis, samt kunne begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis.

Praktikbeskrivelse for Søndre BørnehusFeedback

Sidst opdateret

08.03.2018

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen