Dagtilbud Holbæk By Til dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Forældresamarbejde

Vi prioriterer forældresamarbejdet meget højt, da vi tror på, at vi derved sikrer den optimale trivsel for det enkelte barn.

Samtaler og medindflydelse

Forældresamtaler

Forældresamarbejdet er meget vigtigt for trivslen mellem børn, forældre og personale. Derfor kan I komme og være med, når I har tid og lyst. Vi modtager gerne ideer og hjælp fra jer. Vi nyder de ressourcer, der er i forældre- og bedsteforældregruppen.

Der afholdes forældresamtale efter 3 måneder og derefter en gang årligt. Er der yderligere behov, så henvend dig og aftal møde med os. Det er vigtigt, vi ikke taler henover børnene.

Forældreråd

De valgte forældre kan ses på forældrerådstavlen i fællesrummet.

Udover at varetage de opgaver, der sædvanligvis er forbundet med forældrerådets arbejde, ønsker forældrerådet at støtte arbejdet med at videreudvikle forældredeltagelsen i børnenes hverdag via princip om, at de forældre, der har mulighed for det, gerne må bruge tid i børnehaven sammen med børnene på hverdage, festdage og arbejdsdage. De vil på den måde give kulturen videre til de nye forældre.

Skovhusets forældreråd består af 8 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og den pædagogisk leder.

Skovhusets Venner

Forældre til børn i Skovhuset har startet forældreforeningen Skovhusets Venner.

Skovhusets Venner afholder årligt flere faste arrangementer for Skovhusets børn og forældre, og sørger ligeledes for indkøb af årskort til Andelslandsbyen Nyvang og administration af frugtordningen

Alle forældre til børn, der er indskrevet i Skovhuset, er medlem, og bidrager hvert år med 100 kr. pr. barn.

Beløbet indbetales til kontonummer reg.nr. 0520 kontonr. 0000565082 i Sparekassen Sjælland eller via Mobile Pay til kasserer, Sidse Søgård, på tlf. 61 66 29 40.

Til frugtordningen i vuggestuen indbetales der pr. barn 100 kr. hver måned på reg.nr. 0520 kontonr. 0000565074.Feedback

Sidst opdateret

14.11.2017

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen