Dagtilbud Holbæk By Til dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Hverdagen

Munkevænget er et velfungerende og overskueligt børnehus, hvor der hver dag er målrettede aktiviteter planlagt ud fra den enkelte børnegruppes sammensætning.

Det praktiske i hverdagen

I kan som forældre sætte jer ind hverdagen i Munkevænget, så I kan hjælpe os med at skabe de bedste rammer for en sund trivsel og udvikling hos børnene.

Se dagsstruktur 2017 her

Aflevering og afhentning

Vi lægger vægt på, at forældre og personale hjælper hinanden med, at børnenet får en god start og afslutning på dagen i børnehuset. Derfor skal personalet kontaktes, når barnet afleveres og hentes.

Ferie og sygdom

Der skal gives besked i NemBørn, hvis barnet holder fri, holder ferie eller er sygt.

Mad og madpakker

Vi lægger vægt på, at barnet får en ernæringsrigtig kost og får indsigt i, hvad der er sundt. Rammerne for måltiderne skal være rolige og hyggelige.

Sovemuligheder

Der er mulighed for, at barnet kan sove, i det omfang der er behov for det.

Dagens rytme

Vi har en fast dagsstruktur, hvilket giver tryghed og ro for det enkelte barn.

Skiftetøj

Hvad der skal medbringes af skiftetøj og lignende

Blebørn

Bleer skal medbringes hjemmefra.

Fødselsdage

Vi vil fejrer gerne barnets fødselsdag i Munkevænget.

Medbragt legetøj

Vi har valgt, at børnene ikke må medbringe legetøj hjemmefra.

Fysiske rammer

Vores børnehus er dejligt overskueligt med plads til forskellige aktiviteter.

Hygiejne

I samarbejde med forældrene lærer vi børnene om vigtigheden af god hygiejne i hverdagen.

Indkøring

Vi tilrettelægger indkøring efter barnets og den enkelte families behov og ønsker.


Feedback

Sidst opdateret

03.11.2017

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen