Dagtilbud Holbæk By Til dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Profil

Det vi fokuserer på, får vi mere af.

Idegrundlag

I Holbæk Have er vores pædagogik styret af vores menneskesyn, der tager udgangspunkt i det enkelte barn og de omstændigheder der er omkring børnene. Vi vil møde børnene hvor de er og tilpasse vores arbejde derefter. Vi skal se hvilke styrker vores børn besidder og hvordan vi kan udvikle dem i fællesskab, ved at drage omsorg og give børnene en tryg hverdag.

Forudsætningerne for læring og forandringsprocesser

Vi mener, at det er imellem mennesker, at man kan finde forudsætningerne for læring og forandringsprocesser. Det er stemningen, relationerne og det sociale fællesskab der har afgørende betydning. Vi skal lære vores børn at være deltagende medborgere i et demokratisk samfund hvor fokus ligger på at udvikle selvværd, trivsel, sundhed og en general tro på egen kunnen.

 

Børnenes sociale udvikling

Vi skal støtte børnenes generelle udvikling og erfaringsgrundlag, som skal ligge til grund for deres videre færden.

For os, er det vigtigt, at give børnene en oplevelse af at være gyldige medlemmer i et samfund, som har forventninger og forhåbninger på deres vegne. De skal opleve at være medbestemmende og være en del af et forpligtende fællesskab, der bygger på tryghed og trivsel. Vi skal hjælpe dem med skabe et positivt selvbillede, der giver mod på læring og mest af alt mod på livet.

Udvikling og læring

Alle aktiver tager udgangspunkt i de politiske krav af Holbæk i fællesskab, Børne – og ungepolitikken og fremtidens dagtilbud læreplaner Børnenes fantasi skal være drivkraften i det pædagogiske arbejde, og vi skal bruge deres medfødte undren og kreativitet til at målrette projekter og aktiviteter.

Som pædagogisk personale, skal vi stræbe efter at skabe den perfekte balance imellem udfordringer og de kompetencer vores børn besidder. Hvis vi formår at stræbe efter den nærmeste udviklingszone kan vi skabe det rette FLOW, engagement og den rette stemning og dette vil være grobund for optimal læring og udvikling.

Dette sikre vi ved at have alle elementer med i vores planlægning af hverdagen med børnene. Vi skal have fokus på det psykiske, fysiske og det æstetiske børnemiljø. Vi arbejder med at sikre at vi har øje for de forskellige læringsstile, og dermed veksle imellem metoderne så vi kommer hele vejen rundt. Børnene skal mærke, føle, lugte, fornemme og tænke sig til udvikling.

Læreplan for område Holbæk By

Her kan du læse den seneste tilsynsrapport.

Tilsynsrapport for Holbæk Have november 2015Feedback

Sidst opdateret

05.01.2018

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen