Spring til indhold
Dagtilbud Holbæk By Til dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Forældresamarbejde

Vi vægter et godt og nært samarbejde med forældrene højt.

Det daglige forældresamarbejde

Vi arbejder ud fra følgende værdiord i vores forældresamarbejde:

Inddragelse, ligeværdighed, troværdighed, tryghed, indflydelse og forskellighed.

Vores vision er at alle forældre er trygge ved at have deres børn på Dragebakken. De oplever at de bliver inddraget i deres barns hverdag, læring og trivsel.

Der afholdes forældresamtaler en gang om året hvor vi drøfter dit barns udvikling og trivsel. 

Vi benytter i stor grad forældreintra "Børn i Holbæk" som daglig kommunikationsplatform, hvor forældrene kan få et indblik i barnets hverdag via billeder, ugeplaner, aktiviteter og læringsmål.  

Forældrebestyrelsen

Som selvejende institution er Dragebakken drevet af en bestyrelse, der overvejende består af forældre, der af interesse udfører et stort stykke frivilligt arbejde.

Dragebakkens bestyrelse består af op til 10 medlemmer med stemmeret fordelt på:

  • 6 forældrerepræsentanter
  • 2 medarbejderrepræsentanter
  • 2 repræsentanter med særlig interesse for den selvejende institution Dragebakken udpeget af forældrerepræsentanterne

 

Formålet med den selvejende struktur er bl.a. at den pædagogiske praksis går hånd i hånd med forældrenes egen viden, ønsker og værdier. Det er ikke alene det personale, der udvikler den pædagogiske praksis hos os, den er summen af det personalets faglige viden samt forundringer, refleksioner og initiativer fra forældrene.

Link til kontaktoplysninger (afventer ny bestyrelse)Feedback

Sidst opdateret

18.09.2017

Ansvarlig redaktør

Trine Pajesø