Dagtilbud Holbæk By Til dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Forældresamarbejde

Et godt samarbejde mellem forældre og dagpleje er vigtigt for barnets udvikling og trivsel

Samtaler

Ca. 3 måneder efter jeres barn er startet i dagplejen, afholdes en samtale, hvor I forældre, jeres dagplejer, samt ledelse deltager. Denne har til formål at sikre et godt og fortsat udviklende samarbejde omkring jeres barn.

Når jeres barn er ca. 1½ år, laver dagplejer og ledelse i samarbejde et profilark på jeres barn, som tager udgangspunkt i 'De mange intelligenser' (Howard Gardner). Dette for at se hvor jeres barn er i udviklingen, og altid med afsæt i det jeres barns kompetencer. Ud fra dette mødes vi til en forældresamtale.

Når jeres barn går i dagpleje inviteres I 4 gange årligt til forældrekaffe i vores legestue. Her møder I de dagplejere jeres barn er sammen i hverdagen, samt andre forældre. Det er vores erfaring at det skaber tryghed hos jer, at have mødt de øvrige dagplejere fra gruppen, i forhold til når jeres barn skal i gæstepleje.Feedback

Sidst opdateret

14.11.2017

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen