Spring til indhold
Dagtilbud Holbæk By Til dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Forældresamarbejdet

Alle voksne omkring barnet har et medansvar for, at barnet trives. Vi lægger vægt på, at forældreinddragelsen skal være naturlig i forhold til læring og trivsel, og at I forældre oplever et tæt, smidigt og fleksibelt samarbejde med os.

Forældresamarbejdet er mere end den daglige kommunikation mellem forældre og medarbejdere.

Forældreråd

Referater fra forældrerådsmøderne er tilgængelige for alle forældre med tilknytning til børnehuset via Børn i Holbæk.

Hvis du ønsker at høre mere om forældrerådets arbejde, kan du kontakte forældrerådets formand eller vores pædagogiske leder.

Valg til forældrerådet følger valget til bestyrelsen for Dagtilbudsdistrikt Holbæk By. 

Forældrerådsformand

Thea Guldborg Rytter

Telefon 26 74 08 34

Email: thearytter@gmail.com

Pædagogisk leder

Trine Viltoft

Telefon 72 36 75 50

Email: trivi@holb.dk

Forældremøder 

Vi holder forældremøde én til to gange om året med forskelligt indhold. Forældrerådet er inddraget i planlægning af forældremøderne.

Forældremøder er for alle forældre med børn i Bispehøjens Børnegård. Børn deltager ikke i forældremøderne.

Forældresamtaler

En gang om året holder vi individuelle forældresamtaler af cirka 20 minutters varighed. Ved samtalen deltager to medarbejdere fra barnets stue.

Forud for samtalen udarbejder medarbejderne et profilark, der kort beskriver barnets aktuelle udviklingsniveau. Profilarket tager udgangspunkt i de mange intelligenser og beskriver således udviklingsniveauet i forhold til sprog, motorik, samspil med andre, generel trivsel, opmærksomhed/koncentration og kreative aktiviteter.

Formålet med samtalen er, at alle de voksne omkring barnet får afklaret, hvorledes barnet trives og udvikles, og hvordan der skal arbejdes fremadrettet for at støtte den fortsatte udvikling både i hjemmet og dagtilbuddet.Feedback

Sidst opdateret

26.02.2018

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen