Spring til indhold

Profil

Børn er unikke væsener med hver deres personligheder, potentialer og behov. Vi tror på, at børn i vid udstrækning skal behandles individuelt. Derfor arbejder vi med de mange intelligenser i en temainddelt hverdag.

Vi tager udgangspunkt i de mange intelligenser

Opdeling

Villa Kulla er en integreret institution i Holbæk Kommune

Vuggestueafdelingen har fjorten børn i alderen 0 til 3 år, og børnehaveafdelingen har 49 børn i alderen 3 til 6 år.
Otte af vores pladser er forbeholdt børn med særlige behov.

Vores børnehavebørn er opdelt i tre basisgrupper fra 3 til 6 år.

En del aktiviteter foregår i de enkelte grupper, andre på tværs af grupperne. Nogle af vores aktiviteter er aldersopdelte.

De mange intelligenser som udgangspunkt

De mange intelligenser skaber udgangspunkt for, at vi som personale kan være opmærksom på børnenes individuelle udvikling. Derfor understøtter vi børnene lige på det udviklingsstadie, hvor de befinder sig, og giver dem samtidig mulighed for at udforske alle sider af deres intelligenser.

Udeliv

Vi er bevidste om den indflydelse naturoplevelser her for børns udvikling. Vi lægger derfor stor vægt på, at børnene kommer i kontakt med deres naturalistiske intelligens. Frisk luft giver ilt til hjernen og bevægelse i det fri er med til at udvikle børnenes motorik. Vi er meget ude både i det naturskønne lokalområde og på vores fantastiske legeplads, hvor børnene kan boltre sig og få stimuleret deres nysgerrighed.

Vi har som DGI-certificeret daginstitution stor fokus på sammenhængen mellem børns trivsel og læring og mulighed for fysisk udfoldelse.

Vores mål

I Børnehuset Villa Kulla vil vi være kendt for en hverdag som oser af:

 • børn, der er glade for deres institution
 • forældre, der inddrages i dagligdagen
 • børn, der er ude hverdag
 • børn, der får masser af oplevelser
 • børn, der får muligheder for kreative udfoldelser
 • børn, der synger, spiller og laver teater
 • børn, der er gode kammerater
 • børn, der får rig mulighed for leg
 • børn der får omsorg og nærvær

Det gør vi ved at skabe:

 • en temainddelt hverdag med udgangspunkt i de mange intelligenser
 • udviklingsplaner for alle børn
 • læring igennem leg
 • åbent plan
 • integration af børn med særlige behov

Læreplan for Dagtilbud Holbæk By

Villa Kullas bevægelsespolitik

Tilsynsrapport for Villa Kulla 2021Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen