Spring til indhold

Forældresamarbejdet

I et højkvalitetsdagtilbud er der fokus på forældresamarbejdet. Det er derfor vigtigt for personalet, at forældre føler sig inddraget i børnenes trivsel, udvikling og læring i institutionen.

Vi lægger vægt på den daglige kommunikation

Vi prøver ved aflevering og afhentning af barnet at få en lille snak med de enkelte forældre om barnets dag, hvis det ikke er forstyrrende for igangværende aktiviteter.

På vores aktivitetsplaner er der inspiration til forældres rolle om det igangværende tema, som kan hjælpe med at skabe sammenhæng mellem hjem og daginstitution for børnene.

Forældresamtaler

Vi tilbyder besøg og samtale i forbindelse med barnets start i institutionen.

Vi tilbyder 3-måneders samtale med fokus på indkøring og trivsel.

Vi tilbyder en årlig samtale med fokus på trivsel, udvikling og læring.

For børn på specialpladser afholder vi koordinerende møder tre til fire gange årligt.

Hvis der er behov for yderligere samtaler, er dette naturligvis også muligt.

Forældre er altid velkomne til at kontakte den pædagogiske leder om stort og småt.

Forældredeltagelse

Vi afholder årligt arrangementer, hvor forældre og søskende inviteres med.

Til nytårskuren ønsker vi hinanden godt nytår med hygge, sang og dans.

Til sommerfesten optræder børnene med noget indøvet udsprunget af vores arbejde med læreplansmålene. Det er også her vi ønsker kommende skolebørn og deres familie held og lykke femover.

Derudover kan vi afholde en fremvisning, evt. med salg af produkter fra et pædagogisk forløb, hvor vi indsamler penge til velgørende formål.

I Børnehuset Villa Kulla har vi et forældreråd som er sammensat af forældre både med børn i vuggestuen og i børnehaven.

I forældrerådet arbejdes der både med forskellige praktiske og pædagogiske emner og principper.

Der afholdes forældrerådsmøde ca. fire gange årligt.

Alle forældre kan stille opstille til forældrebestyrelse og forældreråd. Der afholdes valg hvert andet år.

Forældreråd

Forældrerådet består af:

Anders Petersen - forælder til Karl

Maria Christensen - forælder til Theo

Sofie Olsen - forælder til Aiya

Rune Obel Christensen - forælder til Kasper

Jeanette Lykke Larsen Rukke - forælder til Justin

For at skabe grundlaget for et godt forældresamarbejde, har vi i samarbejde med forældrerådet lavet nogle mål og principper.

Mål og principper for forældresamarbejdeFeedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen