Spring til indhold

Forældresamarbejdet

Vi har stort fokus på forældresamarbejdet. Det er derfor vigtigt for os, at forældre føler sig inddraget i børnenes trivsel, udvikling og læring i institutionen.

Vi lægger vægt på den daglige kommunikation

Vi prøver ved aflevering og afhentning af barnet at få en lille snak med de enkelte forældre om barnets dag, hvis det ikke er forstyrrende for igangværende aktiviteter.

Forældresamtaler

Vi tilbyder besøg og samtale i forbindelse med barnets start i institutionen.

Vi tilbyder 3-måneders samtale med fokus på indkøring og trivsel.

Vi tilbyder en årlig samtale med fokus på trivsel, udvikling og læring.

Hvis der er behov for yderligere samtaler, er dette naturligvis også muligt.

Forældre er altid velkomne til at kontakte den pædagogiske leder om stort og småt.

Forældredeltagelse

Vi afholder årligt arrangementer, hvor forældre og søskende inviteres med fx sommerfest og Lucia/nisseoptog.

Forældreråd

I Børnehuset Villa Kulla har vi et forældreråd, som er sammensat af forældre både med børn i vuggestuen og i børnehaven.

I forældrerådet arbejdes der både med forskellige praktiske og pædagogiske emner og principper.

Der afholdes forældrerådsmøde ca. fire gange årligt.

Alle forældre kan stille opstille til forældrebestyrelse og forældreråd. Der afholdes valg hvert andet år.

Ved hovedindgangen kan du se billeder og navne på de forældre, der er i Forældrerådet.

For at skabe grundlaget for et godt forældresamarbejde, har vi i samarbejde med forældrerådet lavet nogle mål og principper.

Mål og principper for forældresamarbejdeFeedback

Sidst opdateret

15.03.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen