Spring til indhold

Studerende

Søndre Børnehus modtager pædagogstuderende, SOSU-studerende, PGA-studerende og erhvervspraktikanter.

Tilbud til studerende

Den studerende indgår i børnehusets daglige pædagogiske praksis og deltager i stuemøder, personalemøder og supervision.

Vi tilbyder auktionslæring ved at være praktiske rollemodeller.

Den studerende får mulighed for at afprøve planlægning, gennemførsel og evaluering af pædagogisk praksis.

Sammen med vejlederen skal den studerende opsamle viden og få erfaringer fra praksis.

Den studerende skal kunne begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis.

Praktikbeskrivelse for Søndre BørnehusFeedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen