Studerende

Tilbud til studerende

Søndre Børnehus modtager pædagogstuderende, SOSU-studerende, PGA-studerende og erhvervspraktikanter.

Den studerende indgår i børnehusets daglige pædagogiske praksis og deltager i stuemøder, personalemøder og supervision.

Vi tilbyder auktionslæring ved at være praktiske rollemodeller.

Den studerende får mulighed for at afprøve planlægning, gennemførsel og evaluering af pædagogisk praksis.

Sammen med vejlederen skal den studerende opsamle viden og få erfaringer fra praksis.

Den studerende skal kunne begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis.

Senest opdateret 03-05-2024