Spring til indhold

Forældresamarbejdet

Det gode samarbejde og den gode dialog mellem børnehusets medarbejdere og forældrene er til gavn for vores børn.

Gensidig respekt og åben dialog

Vi tror på at det bedste samarbejde opbygges gennem gensidig respekt og åben dialog. For jer som forældre er jeres eget barn naturligt i centrum.

Forældresamarbejde generelt

Personalet skal rumme og vise hensyn til det enkelte barn og den samlede børnegruppe.

Hvor vi har en generel og indgående faglig viden om børn i almindelighed, har I som forældre en speciel viden om lige netop jeres barn. Derfor er det vigtigt, at vi udveksler synspunkter i respekt for hinandens viden.

Forudsætningen for, at børnene kan respektere de voksne som er en del af deres hverdag, er, at personalet respekterer forældrene og deres holdninger, og at I som forældre respekterer personalets arbejde og holdninger.

Tal med os

Det er vigtigt at gå i dialog om forhold, der har indflydelse på barnets hverdag. Det kan handle om børnenes hverdag i Søndre Børnehus, trivsel og udvikling, om opdragelse og mange andre ting.

Henvend jer til personalet eller lederen, hvis I har grund til undren, eller hvis I er usikre på noget. Måske mangler I bare en forklaring. Vi er altid åbne for en snak om jeres barn, om Søndre Børnehus eller om noget andet, som ligger jer på sinde. Det er vigtigt, at I henvender jer med det samme, hvis I er undrende, usikre eller i tvivl om noget, da det kan være svært at handle på noget gammelt.

Vi er selvfølgelig også glade for ros.

Ved særlige problemer

Hvis I som forældre undrer jer over en bestemt oplevelse, eller at I føler at noget ikke virker som det skal, er det vigtigt at I først og fremmest tager fat i personalet på jeres barns stue. Hvis I efterfølgende føler, at jeres henvendelse ikke bliver fulgt ordentligt op, eller ikke håndteres som forventet, kan I henvende jer til børnehusets leder, Sandra Pischiutta, og dernæst til vores distriktsleder, Kim B. Nielsen. Alternativt kan I henvende jer til forældrerådet eller distriktsbestyrelsen, hvis I har behov for at italesætte jeres oplevelser.

Forældreråd

Forældrerådet i Søndre Børnehus består af fem forældrerepræsentanter, to personalerepræsentanter, børnehusets leder og en forældresuppleant, som deltager i alle møder uden stemmeret. 

I er altid velkomne til at henvende jer til bestyrelsen eller til lederen af Søndre Børnehus med emner, I ønsker at tage op.

Forældresamtaler

Som nye forældre tilbydes I en samtale cirka tre måneder efter, at jeres barn er startet. 3-måneders-samtalen handler primært om, hvordan I oplevede indkøringen af jeres barn, og hvordan I og jeres barn trives i Søndre Børnehus.

Før børnehavestart vil I få tilbudt en overleverings-samtale, hvor en af pædagogerne fra barnets vuggestuegruppe og en pædagog fra børnehaven deltager. Her vil I få en generel snak om jeres barn i forhold til overgangen fra vuggestue til børnehave, og om hvilke forventninger I som forældre har til, at jeres barn skal i børnehave.

I vuggestuen og børnehaven tilbydes I en årlig samtale, hvor vi sammen taler om jeres barns trivsel og udvikling. Vi arbejder med en kompetenceprofil, som sikrer at vi kommer hele vejen rundt om jeres barns kompetencer.

Vi står naturligvis altid til rådighed for en samtale, hvis I har behov for det. Intet er for småt. I vil måske også opleve, at vi som personale gerne vil have en ekstra snak med jer, hvis vi oplever nogle ting, som vi gerne vil drøfte med jer, og hvor det ikke lige kan klares, når I henter jeres barn.

Samarbejde med andre instanser

Hvis et barns adfærd eller udvikling giver anledning til bekymring, har vi pligt til at rette henvendelse til andre instanser, men det vil aldrig ske uden forældrenes viden.

En pædagog udarbejder et samarbejdsskema, som forældrene underskriver. På baggrund af skemaet retter vi henvendelse til Holbæk Kommune, der herefter beslutter, hvilken indsats der skal sættes i værk.

Alle ansatte i institutionen har tavshedspligt, og vi kan ikke udveksle oplysninger med andre instanser uden forældrenes samtykke.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen