Spring til indhold

Velkommen til Søndre Børnehus

Søndre Børnehus er en kommunal integreret institution, som er beliggende i den sydlige del af Holbæk.

Om Søndre Børnehus

Vi har nogle helt unikke muligheder, som giver grobund for at skabe en aktiv kultur ved at bruge skov, fjord, by og nærområdet.

Vi bor i et dejligt hus med masser af plads, og lige uden for vores dør venter en dejlig legeplads og naturen med skov og bakker, som venter på at blive udforsket af vores nysgerrige børn.

Profil

Trivsel er en vigtig forudsætning for, at barnet kan udvikle sig og tilegne sig ny læring.

Medarbejderne

I Søndre Børnehus bruger vi en innovativ humørfyldt praksis med vægt på faglig kvalitet. Derfor er ansvarlighed og engagement en vigtig kompetence for at kunne drage omsorg for det enkelte barns udvikling, læring og trivsel.

Forældresamarbejdet

Det gode samarbejde og den gode dialog mellem børnehusets medarbejdere og forældrene er til gavn for vores børn.

Skolesamarbejdet

En veltilrettelagt overgang fra dagtilbud til skole skabes bedst i samarbejde med barnets kommende skoleafdeling.

Studerende

Søndre Børnehus modtager pædagogstuderende, SOSU-studerende, PGA-studerende og erhvervspraktikanter.

Åbningstider

Få overblik over vores åbningstider og lukkedage samt muligheder for fællespasning.

Årets gang

I Søndre Børnehus arbejder vi med pædagogiske læreplaner. Vi tilrettelægger og planlægger vores dagligdag ud fra de forskellige temaer i læreplanen med stort fokus på, hvad børnene har interesse for eller undrer sig over. Vi følger årstiderne og fejrer højtider krydret med vores egne traditioner.


Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen