Ferie og sygdom

Vigtigt om ferier, fridage, lukkedage og fællespasning

Ferier og lukkedage

Hvis jeres barn er blevet syg eller holder ferie/fridag, vil vi meget gerne have besked. Skriv det i Aula eller ring til Søndre Børnehus. Så kan vi nemmere tilrettelægge personalets arbejdstider.

Vær opmærksom på, at vi i Holbæk Kommune har 19 lukkedage om året. Med undtagelse af grundlovsdag og juleaftensdag er der mulighed for fællespasning på lukkedage.

Ferier lukkedage og fællespasning

Sygdom

Når børn bliver syge, er det ikke hensigtsmæssigt, at de skal være i deres dagtilbud. Dels fordi de kan smitte, så flere bliver syge og dels af hensyn til deres tryghed og velbefindende.

I tilfælde af smitsomme sygdomme, må barnet først komme i institutionen, når det er smittefri.

Hvis jeres barn bliver syg i institutionen, vil I blive ringet op af en voksen, med henblik på at I afhente jeres barn.

Når jeres barn er rask igen så ring og giv os besked. Måske er der særlige arrangementer, som barnet skal deltage i.

Der kan være forskellige opfattelser af hvornår et sygt barn må komme i dagtilbud igen. Derfor læner vi os op ad retningslinjer fra sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Senest opdateret 03-08-2024