Spring til indhold

Dagens rytme

Vi oplever, at alle har brug for en overordnet struktur i hverdagen, som skaber rammen om en stor fleksibilitet i hverdagen med mange muligheder.

Dagens gang i Søndre Børnehus

Hverdagen i Søndre Børnehus har en fast, overordnet struktur. Hver gruppe har sin ugestruktur både i vuggestuen og i børnehaven. Vi mener, at det vigtigt med en genkendelig struktur i hverdagen for både børn og voksne. Det betyder dog ikke, at der ikke er plads til spontane aktiviteter. Legen er en central del af dagligdagen hos os. Vi ved, at legen er barnets grundlæggende udviklingsredskab. Vi respekterer og anerkender det enkelte barns leg både i gruppen og på tværs af grupperne.

Dagens gang i vuggestuen

Morgen

Vuggestuen åbner kl. 6.15 alle dage, undtagen fredag hvor vi åbner kl. 6.30. Vi serverer morgenmad frem til kl. 8.00.

Der siges farvel til mor eller far, og der hygges, læses og leges.

Efterhånden som børnene kommer, åbnes alle rum, hvor lege og aktiviteter foregår, imens der tages imod flere børn og snakkes med forældre.

Formiddag

Kl. 8.30 samles børnene til lidt fælleshygge. Hvor lang tid det tager, afhænger meget af stemningen på den enkelte dag. Nogle dage er børnene mere trætte end andre, og andre dage er børnene sultne.

Vi spiser den medbragte formiddagsmad og får vand til.

Bagefter begynder dagens aktiviteter inde eller ude, alt efter børnenes behov og hvad der er planlagt. Ved valg af aktiviteter og leg i dagligdagen tager vi udgangspunkt i børnenes interesser og alderstrin.

Middag

Kl. 11.00 spiser vuggestuebørnene de medbragte madpakker, og efterhånden som alle er færdige, og der er ryddet op, bliver børnene lagt til at sove.

Der er altid opsyn med de børn, der sover. Vi har en babyalarm i krybberummet, og vi går med jævne mellemrum ud for at se, om alt er ok. Måske er nogle af de mindste, der allerede har fået en lur, oppe, og så leges og hygges der med dem. I perioder går nogle af de ældste børn, som ikke sover, med på børnehavens legeplads, imens de andre sover.

Eftermiddag

Omkring kl. 14.30 er alle som regel vågne, og så spiser vi den medbragte eftermiddagsmad. Resten af dagen går med leg og mindre aktiviteter, inden børnene afhentes. 

Vi begynder at rydde op kl. 16.00. På det tidspunkt samles vi som regel i et rum eller på legepladsen, da nogle af medarbejderne skal hjem. Ved overlevering vil de blivende medarbejdere altid blive orienteret om, hvordan barnet har haft det i løbet af dagen.

Børnene skal være afhentet, så I senest går ud af døren kl. 17.00 (fredag kl. 16.30).

Dagens gang i børnehaven

Morgen

Klokken 6.15 (fredag kl. 6.30) åbner børnehaven. Her serveres der morgenmad til de børn, som ikke har spist hjemmefra, eller som har lyst til at sidde og hygge ved bordet i køkkenet, indtil nogle af deres venner kommer.

Der siges farvel til mor eller far, og der hygges, læses og leges.

Efterhånden som børnene kommer, åbnes alle rum, hvor lege og aktiviteter foregår, imens der tages imod flere børn og snakkes med forældre.

Formiddag

Mellem kl. 9.30 og kl. 10.00 går vores mange forskellige aktiviteter i gang. Aktiviteterne foregår i små grupper med pædagoger, som er fast tilknyttet.

Middag

Fra kl. 11.00 til kl. 12.00 spiser alle børnehavebørn madpakker.

Efter frokost får de børn, der har brug for det, tilbud om at sove. De andre børn er ude på legepladsen.

Eftermiddag

Omkring kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad ude eller inde alt efter vejr og vind.

Kl. 14.30 vil der være små aktiviteter inde, eller vi vil gå på legepladsen.

Kl. 15.30 begynder vi at rydde op de steder, som ikke skal bruges mere den pågældende dag.

Børnene skal være afhentet, så I senest går ud af døren kl. 17.00 (fredag kl. 16.30).  Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen