Spring til indhold

Studerende

Velkommen til en kommende kollega. Vi tager meget gerne studerende i praktikforløb.

Opstart i praktikforløb

Sammen med den studerende fastsætter vi datoer/deadlines på en af de første vejledningstimer. Vi forventer at den studerende arbejder målrettet med læringsmålene og overholder deadlines.

Udarbejdelse af de forskellige papirer, der skal videresendes til uddannelsesinstitutionen, sker i et tæt samarbejde mellem den studerende og praktikvejlederen og med godkendelse fra den praktikansvarlige. Vi følger de anviste deadlines. Den studerende og den praktikansvarlige vil altid blive inddraget, før der rettes henvendelse til uddannelsesinstitutionen. Dette gælder også, hvis der opstår bekymringer, som ikke kan løses via den almindelige vejledning.

Du kan læse vores praktikstedsbeskrivelse på praktikportalen.Feedback

Sidst opdateret

05.03.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen