Spring til indhold

Profil

Når vi indskriver et barn i Slotsparkens Børnegård, så indskrives der på samme tid en familie. Det udsagn skal forstås i overført betydning, men det er vigtigt, at vi samarbejder med forældrene om barnets trivsel, udvikling og læring.

Vores kendetegn

Slotsparkens Børnegård er en integreret institution, hvor vi arbejder stueopdelt med to børnehavegrupper og to vuggestuegrupper.

Børns nysgerrighed skal udfordres, børns initiativer skal understøttes.

Vi arbejder med den gode relation mellem barn og voksen. Det er altid den voksne, der er ansvarlig for kvaliteten i relationen.

Vi er stueopdelt, så de mindre børn, kan lærer af de ældre børn.

Vi arbejder med didaktisk tænkning. Vi overvejer, hvorfor vi gør det vi gør, hvordan vi gør det, og med hvem vi gør det, og hvordan det så går efterfølgende.

Her under kan du læse om distriktets pædagogiske læreplan.

Læreplan for Dagtilbud Holbæk By

Her under kan du læse Slotsparkens tilsynsrapport fra februar 2021.

Tilsynsrapport maj 2021Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen