Spring til indhold

Forældresamarbejdet

Inddragelsen af- og samarbejdet med forældrene er afgørende for barnets trivsel, læring og udvikling. Åbenhed, ærlighed og gensidig respekt spiller en væsentlig rolle i samarbejdet med forældrene.

Samtaler, forældreråd og information i hverdagen

Samtaler

Når barnet starter i Slotsparkens Børnegård, tilbydes forældrene en samtale efter tre måneder, hvor vi taler om indkøringsforløbet. Derudover taler vi om praktiske ting som f.eks. sovetøj, bleer, madpakke osv.

Når barnet skal fra vuggestue til børnehave, afholder vi et overleveringsmøde, hvor kontaktpersonerne fra både vuggestue og børnehaven deltager sammen med forældrene. På mødet overleverer vuggestuen og forældrene relevante oplysninger om barnet, så opstarten i børnehave bliver så god som det er muligt for barnet.

Forældreråd

I Slotsparkens Børnegård har vi et forældreråd, som p.t. består af tre forældrerepræsentanter. En af forældrerepræsentanterne sidder desuden med i distriktsbestyrelsen.

Forældrerådet får bl.a. indsigt i børnehusets økonomi samt hvilke udviklingstiltag, vi arbejder med.

Nogle af forældrerådets opgaver er at udarbejde Slotsparkens kostpolitik og lave oplæg om kost. Det er ligeledes forældrerådets opgave at tage initiativ til forskellige arrangementer som f.eks. sommerfest og fernisering.

Information i hverdagen

Vi sørger for, at forældrene modtager relevant information om oplevelser fra hverdagen samt praktiske oplysninger. Det sker mundtligt, i nyhedsbreve, i dokumentation med tekst og billeder m.m.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen